czwartek, 6 września 2018

VBA - funkcje daty i czasu


VBA - funkcje daty i czasu

Funkcje daty i godziny VBScript pomagają programistom konwertować datę i godzinę z jednego formatu na inny lub wyrazić wartość daty lub godziny w formacie, który pasuje do określonego warunku.
Funkcje daty
Lp.
Opis funkcji
1
Funkcja, która zwraca bieżącą datę systemową.
2
Funkcja, która przekształca dane wejście na datę.
3
Funkcja, która zwraca datę, do której dodano określony przedział czasu.
4
Funkcja, która zwraca różnicę między dwoma okresami.
5
Funkcja, która zwraca określoną część podanej wartości daty wejściowej.
6
Funkcja, która zwraca poprawną datę dla danego roku, miesiąca i daty.
7
Funkcja, która formatuje datę na podstawie dostarczonych parametrów.
8
Funkcja, która zwraca wartość logiczną, niezależnie od tego, czy dostarczony parametr jest datą.
9
Funkcja, która zwraca liczbę całkowitą od 1 do 31, która reprezentuje dzień określonej daty.
10
Funkcja, która zwraca liczbę całkowitą od 1 do 12, która reprezentuje miesiąc określonej daty.
11
Funkcja, która zwraca liczbę całkowitą reprezentującą rok określonej daty.
12
Funkcja, która zwraca nazwę określonego miesiąca dla określonej daty.
13
Funkcja, która zwraca liczbę całkowitą (od 1 do 7), która reprezentuje dzień tygodnia dla określonego dnia.
14
Funkcja, która zwraca nazwę dnia tygodnia dla określonego dnia.

Funkcje czasu

Lp.
Opis funkcji
1
Funkcja, która zwraca bieżącą datę i godzinę systemową.
2
Funkcja, która zwraca liczbę całkowitą z przedziału od 0 do 23, która reprezentuje część godzinową danego czasu.
3
Funkcja, która zwraca liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 59, która reprezentuje część minutową danego czasu.
4
Funkcja, która zwraca liczbę całkowitą z przedziału od 0 do 59, która reprezentuje sekundową część podanego czasu.
5
Funkcja, która zwraca bieżący czas systemowy.
6
Funkcja, która zwraca liczbę sekund i milisekund od godziny 12:00.
7
Funkcja, która zwraca czas dla określonego wejścia godziny, minuty i sekundy.
8
Funkcja, która przekształca ciąg wejściowy w format czasu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz