czwartek, 6 września 2018

VBA - Excel Makra

VBA - Excel Makra

W tym rozdziale nauczysz się pisać krok po kroku w proste makra.

Krok 1 - Najpierw włącz menu "Developer" w Excelu 20XX. Aby zrobić to, kliknij Plik → Opcje.

Krok 2 - Kliknij "Dostosuj kartę" i zaznacz "Developer". Kliknij OK'.


Krok 3 − Wstążka Developer pojawi się na pasku menu.Krok 4 – Kliknji przycisk 'Visual Basic' aby otworzyć Edytor VBA.


Krok 5 - Rozpocznij wykonywanie skryptów, dodając przycisk. Kliknij Wstaw → Wybierz przycisk.Krok 6 - Wykonaj kliknięcie prawym przyciskiem i wybierz "Właściwości".Krok 7 - Edytuj nazwę i podpis, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.


Krok 8 - Teraz dwukrotnie kliknij przycisk, a szkielet pod-procedury zostanie wyświetlony w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu.


Krok 9 - Rozpocznij kodowanie, po prostu wyświetlając wiadomość.
Private Sub cmdWitaj_Click()
    MsgBox "Cześć"
End Sub

Krok 10 - Kliknij przycisk, aby wykonać pod-procedurę. Wyniki pod-procedury pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Uwaga - w dalszych rozdziałach zademonstrujemy użycie prostego przycisku, jak wyjaśniono to w krokach od 1 do 10. Dlatego ważne jest dokładne zrozumienie tego rozdziału.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz