środa, 26 września 2018

Uruchamianie kodu w Javie


Drukowanie w oknie Output


Można uruchomić kod, który do tej pory stworzyliśmy i przekształcić go w program. Program nic nie wykonuje, ale jest już skompilowany. Dodajmy jedną linijkę kodu tak, że by można było zobaczyć jak to działa.
Będziemy wyświetli tekst do okna konsoli. Dodaj następującą linię do głównej metody:
public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Mój pierwszy projekt");
}

Po wpisaniu kropki po "System", NetBeans będzie starał się nam pomóc, wyświetlając listę dostępnych opcji i pomoc dla wybranej opcji:
 Kliknij dwukrotnie na out aby dodać go do kodu, a następnie wpisz ponownie kropkę. Zostanie wyświetlona znowu lista opcji:
  Wybierz println(). Co to znaczy, polecenie to wyświetla wiersz tekstu na ekranie. Ale musisz umieścić tekst w nawiasach okrągłych. Twój tekst musi być także ujęty w cudzysłów:
Między cudzysłowy wpisz swój tekst:
Zauważ, że linia kończy się średnikiem. Każda kompletna linia kodu w Javie wymaga średnika na końcu. Jeśli go pominiesz,  program nie zostanie skompilowany.
 OK, teraz możemy pójść dalej i możemy przetestować nasz program. Najpierw należy, jednak zapisać nasz program w tym celu wybierz File -> Save All. Lub kliknij ikonkę Save na pasku narzędzi NetBeans.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz