poniedziałek, 24 września 2018

SQLite usuwanie danych w bazie danych


SQLite – instrukcja DELETE

Instrukcja SQLite DELETE służy do usuwania istniejących rekordów z tabeli. Możesz użyć klauzuli WHERE z zapytaniem DELETE, aby usunąć wybrane wiersze, w przeciwnym razie wszystkie rekordy zostaną usunięte.
Składnia
Poniżej znajduje się podstawowa składnia zapytania DELETE z klauzulą ​​WHERE.
DELETE FROM nazwa_tabeli
WHERE [warunek];
Można łączyć N warunków korzystając z operatorów AND lub OR.
Przykład
Rozważ tabelę PRACOWNIK z następującymi zapisami.
sqlite> select * from pracownik;
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
Poniżej znajduje się przykład, który usunie klienta o numerze identyfikacyjnym 7.
sqlite> DELETE FROM PRACOWNIK WHERE ID = 7;
Teraz tabela PRACOWNIK będzie zawierała następujące rekordy.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
Jeśli chcesz usunąć wszystkie rekordy z tabeli PRACOWNIK, nie musisz używać klauzuli WHERE z kwerendą DELETE, która będzie następująca:
sqlite> DELETE FROM PRACOWNIK;
Teraz tabela PRACOWNIK nie ma żadnego rekordu, ponieważ wszystkie rekordy zostały usunięte przez instrukcję DELETE.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz