poniedziałek, 24 września 2018

SQLite tworzenie tabeli


SQLite - CREATE Table

Instrukcja SQLite CREATE TABLE służy do tworzenia nowej tabeli w dowolnej z danych bazy danych. Tworzenie podstawowej tabeli obejmuje nazewnictwo tabeli i definiowanie jej kolumn i typów danych każdej kolumny.
Składnia
Poniżej znajduje się podstawowa składnia instrukcji CREATE TABLE.
CREATE TABLE nazwa_bazy.nazwa_tebeli(
   kolumna1 typdanych PRIMARY KEY(jedna lub więcej kolumn),
   kolumna2 typdanych,
   kolumna3 typdanych,
   .....
   kolumnaN typdanych
);
CREATE TABLE to słowo kluczowe nakazujące systemowi bazy danych utworzenie nowej tabeli. Unikalna nazwa lub identyfikator tabeli jest zgodna z instrukcją CREATE TABLE. Opcjonalnie można określić nazwa_bazy wraz z nazwa_tabeli.
Przykład
Oto przykład, który tworzy tabelę PRACOWNIK z identyfikatorem jako kluczem podstawowym, a NOT NULL to ograniczenia pokazujące, że te pola nie mogą mieć wartości NULL podczas tworzenia rekordów w tej tabeli.
sqlite> create table pracownik(
   id int primary key not null,
   nazwisko text not null,
   wiek int not null,
   adres char(50),
   pensja real
   );
Stwórzmy jeszcze jedną tabelę, którą wykorzystamy w naszych ćwiczeniach w kolejnych rozdziałach.
sqlite> create table dzial(
   id int primary key not null,
   dzial char(50) not null,
   prac_id int not null
   );
Możesz sprawdzić, czy twoja tabela została pomyślnie utworzona za pomocą komendy SQLite .tables, która będzie używana do wyświetlania wszystkich tabel w dołączonej bazie danych.
sqlite> .tables
dzial      pracownik
Tutaj możesz zobaczyć tabelę PRACOWNIK dwukrotnie, ponieważ pokazuje ona tabelę PRACOWNIK dla głównej bazy danych i tabelę test.PRACOWNIK dla aliasu "test" utworzonego dla twojego testDB.db. Możesz uzyskać pełne informacje o tabeli, używając następującej komendy SQLite .schema .
sqlite> .schema pracownik
CREATE TABLE pracownik(
id int primary key not null,
nazwisko text not null,
wiek int not null,
adres char(50),
pensja real
);


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz