poniedziałek, 24 września 2018

SQLite sortowanie daanych


SQLite – klauzula ORDER BY

Klauzula ORDER BY SQLite służy do sortowania danych w porządku rosnącym lub malejącym, w oparciu o jedną lub więcej kolumn.
Składnia
Poniżej znajduje się podstawowa składnia klauzuli ORDER BY.
SELECT lista-kolumn
FROM nazwa_tabeli
[WHERE warunek]
[ORDER BY kolumna1, kolumna2, .. kolumnaN] [ASC | DESC];
Możesz użyć więcej niż jednej kolumny w klauzuli ORDER BY. Upewnij się, że niezależnie od kolumny, której używasz do sortowania, ta kolumna powinna być dostępna na liście kolumn.
Przykład
Rozważ tabelę PRACOWNIK z następującymi zapisami.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
Poniżej znajduje się przykład, który posortuje wynik w porządku malejącym według PENSJA.
sqlite> SELECT * FROM PRACOWNIK ORDER BY PENSJA ASC;
Spowoduje to uzyskanie następującego wyniku.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
Poniżej znajduje się przykład, który posortuje wynik w porządku malejącym według kolumn NAZWISKO i PENSJA.
sqlite> SELECT * FROM PRACOWNIK ORDER BY NAZWISKO, PENSJA ASC;
Spowoduje to uzyskanie następującego wyniku.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
Poniżej znajduje się przykład, który posortuje wynik w porządku malejącym według NAZWA.
sqlite> SELECT * FROM PRACOWNIK ORDER BY NAZWISKO DESC;
Spowoduje to uzyskanie następującego wyniku.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
1           Adam        32          Warszawa    2000.0


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz