poniedziałek, 24 września 2018

SQLite - polecenie TRUNCATE TABLE


SQLite - polecenie TRUNCATE TABLE

Niestety, nie mamy polecenia TRUNCATE TABLE w SQLite, ale można użyć polecenia SQLite DELETE, aby usunąć pełne dane z istniejącej tabeli, chociaż zaleca się użycie polecenia DROP TABLE, aby usunąć kompletną tabelę i ponownie ją utworzyć.
Składnia
Poniżej znajduje się podstawowa składnia polecenia DELETE.
sqlite> DELETE FROM nazwa_tabeli;
Poniżej znajduje się podstawowa składnia DROP TABLE.
sqlite> DROP TABLE nazwa_tabeli;
Jeśli używasz polecenia DELETE TABLE do usuwania wszystkich rekordów, zaleca się użycie polecenia VACUUM do wyczyszczenia nieużywanego miejsca.
Przykład
Rozważ tabelę PRACOWNIK z następującymi zapisami.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja      plec
----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
8           Paweł       24          Zielonka    3500.0
9           Jan         44          Kobyłka     5000.0
10          Jan         45          Nieporęt    5000.0
Poniżej znajduje się przykład usunięcia powyższej tabeli -
SQLite> DELETE FROM PRACOWNIK;
SQLite> VACUUM;
Teraz tabela PRACOWNIK jest całkowicie usunięta i nie będzie danych z instrukcji SELECT.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz