poniedziałek, 24 września 2018

SQLite odłączanie bazy danych


SQLite – polecenie DETACH DATABASE

Instrukcja SQLite DETACH DATABASE służy do odłączania i dysocjacji nazwanej bazy danych od połączenia z bazą danych, które wcześniej było dołączone za pomocą instrukcji ATTACH. Jeśli ten sam plik bazy danych został dołączony z wieloma aliasami, polecenie DETACH spowoduje rozłączenie tylko podanej nazwy, a reszta załącznika będzie nadal działać. Nie można odłączyć baz danych main ani temp.
Jeśli baza danych jest bazą danych w pamięci lub tymczasową, baza danych zostanie zniszczona, a zawartość zostanie utracona.
Składnia
Poniżej znajduje się podstawowa składnia instrukcji SQLite DETACH DATABASE "Alias-Nazwa".
DETACH DATABASE 'Alias-Nazwa';
W tym przypadku "Alias-Nazwa" jest tym samym aliasem, którego użyłeś podczas dołączania bazy danych za pomocą instrukcji ATTACH.
Przykład
Załóżmy, że masz bazę danych utworzoną w poprzednim rozdziale i dołączoną do niej przez "test" i "przykladDB", jak widzimy przy użyciu polecenia .database.
sqlite>.databases
seq  name             file
---  ---------------  ----------------------
0    main             /home/sqlite/testDB.db
2    test             /home/sqlite/testDB.db
3    przykladDB        /home/sqlite/testDB.db
Spróbujmy oddzielić "przykladDB" od testDB.db za pomocą następującego polecenia.
sqlite> DETACH DATABASE 'przykladDB';
Teraz, jeśli sprawdzisz aktualny załącznik, okaże się, że testDB.db jest nadal połączony z "test" i "main".
sqlite>.databases
seq  name             file
---  ---------------  ----------------------
0    main             /home/sqlite/testDB.db
2    test             /home/sqlite/testDB.db


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz