poniedziałek, 24 września 2018

SQLite modyfikowanie tabel


SQLite – polecenie ALTER TABLE

Polecenie SQLite ALTER TABLE modyfikuje istniejącą tabelę bez wykonywania pełnego zrzutu i ponownego ładowania danych. Możesz zmienić nazwę tabeli za pomocą instrukcji ALTER TABLE, a dodatkowe kolumny można dodać do istniejącej tabeli za pomocą instrukcji ALTER TABLE.
Nie ma innej operacji obsługiwanej przez polecenie ALTER TABLE w SQLite, oprócz zmiany nazwy tabeli i dodania kolumny do istniejącej tabeli.
Składnia
Poniżej przedstawiono podstawową składnię polecenia ALTER TABLE, aby zmienić istniejącą tabelę.
ALTER TABLE bazadanych_nazwa.table_name RENAME TO new_table_name;
Poniżej znajduje się podstawowa składnia ALTER TABLE, aby dodać nową kolumnę do istniejącej tabeli.
ALTER TABLE database_name.nazwa_tabeli ADD COLUMN def-kolumny...;

Przykład
Rozważ tabelę PRACOWNIK z następującymi zapisami:
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
8           Paweł       24          Zielonka    3500.0
9           Jan         44          Kobyłka     5000.0
10          Jan         45          Nieporęt    5000.0
11          Paweł       32          Białołęka   4500.0
Teraz spróbujmy zmienić nazwę tej tabeli za pomocą instrukcji ALTER TABLE w następujący sposób:
sqlite> ALTER TABLE PRACOWNIK RENAME TO PRACOWNIK_COPY;
Powyższe polecenie SQLite zmieni nazwę tabeli PRACOWNIK na PRACOWNIK_COPY. Teraz spróbujmy dodać nową kolumnę w tabeli PRACOWNIK_COPY w następujący sposób -
sqlite> ALTER TABLE PRACOWNIK_COPY ADD COLUMN PLEC char(1);
Tabela PRACOWNIK została teraz zmieniona, wynik poniżej.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja      plec
----------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
8           Paweł       24          Zielonka    3500.0
9           Jan         44          Kobyłka     5000.0
10          Jan         45          Nieporęt    5000.0
Należy zauważyć, że nowo dodana kolumna jest wypełniona wartościami NULL.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz