poniedziałek, 24 września 2018

SQLite – modyfikowanie danych


SQLite – instrukcja UPDATE

Instrukcja SQLite UPDATE służy do modyfikowania istniejących rekordów w tabeli. Możesz użyć klauzuli WHERE z zapytaniem UPDATE, aby zaktualizować wybrane wiersze, w przeciwnym razie wszystkie wiersze zostaną zaktualizowane.
Składnia
Poniżej znajduje się podstawowa składnia zapytania UPDATE z klauzulą ​​WHERE.
UPDATE nazwa_tabeli
SET kolumna1 = wartość1, kolumna2 = wartość2...., kolumnaN = wartośćN
WHERE [condition];
Można łączyć N kilka warunków korzystając z operatorów AND lub OR.
Przykład
Rozważ tabelę PRACOWNIK z następującymi zapisami:
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Warszawa    4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
Poniżej znajduje się przykład, który zaktualizuje ADRES dla klienta o numerze identyfikacyjnym 6.
sqlite> UPDATE PRACOWNIK SET ADRES = 'Marki' WHERE ID = 6;
Teraz tabela PRACOWNIK będzie zawierała następujące rekordy.
sqlite> select * from pracownik;
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
Jeśli chcesz zmodyfikować wszystkie wartości kolumn ADRES i PENSJA w tabeli PRACOWNIK, nie musisz używać klauzuli WHERE, a zapytanie UPDATE będzie wyglądało następująco:
sqlite> UPDATE PRACOWNIK SET ADRES = 'mazowieckie', Pensja = 4000;
Teraz tabela PRACOWNIK będzie zawierać następujące zapisy -
sqlite> select * from pracownik;
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          mazowieckie    4000.0
2           Piotr       25          mazowieckie    4000.0
3           Tomasz      23          mazowieckie    4000.0
4           Marek       25          mazowieckie    4000.0
5           Dawid       27          mazowieckie    4000.0
6           Katarzyna   22          mazowieckie    4000.0
7           Jan         24          mazowieckie    4000.0


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz