poniedziałek, 24 września 2018

SQLite klauzula - LIMIT


SQLite klauzula - LIMIT

Klauzula LIMIT służy do ograniczenia ilości danych zwróconej przez instrukcję SELECT.
Składnia
Poniżej znajduje się podstawowa składnia instrukcji SELECT z klauzulą ​​LIMIT.
SELECT kolumna1, kolumna2, kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
LIMIT [liczba wierszy]
Poniżej znajduje się składnia klauzuli LIMIT, gdy jest używana razem z klauzulą ​​OFFSET.
SELECT column1, column2, columnN
FROM table_name
LIMIT [liczba wierszy] OFFSET [nr rzędu]
Silnik SQLite zwróci wiersze zaczynając od następnego wiersza od podanego offsetu, jak pokazano poniżej w ostatnim przykładzie.
Przykład
Rozważ tabelę PRACOWNIK z następującymi zapisami:
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
Poniżej znajduje się przykład, który ogranicza wiersze w tabeli w zależności od liczby wierszy, które chcesz pobrać z tabeli.
sqlite> SELECT * FROM PRACOWNIK LIMIT 5;
Spowoduje to uzyskanie następującego wyniku.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
Jednak w niektórych sytuacjach może być konieczne pobranie zestawu rekordów z określonej kompensacji. Poniżej przedstawiono przykład, który wybiera się 3 zapisy począwszy od trzeciej pozycji.
sqlite> SELECT * FROM PRACOWNIK LIMIT 3 OFFSET 2;
Spowoduje to uzyskanie następującego wyniku.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz