niedziela, 2 września 2018

SQL - wartości NULL


SQL - wartości NULL

SQL NULL jest terminem używanym do reprezentowania brakującej wartości. Wartość NULL w tabeli jest wartością w polu, która wydaje się pusta.
Pole z wartością NULL jest polem bez wartości. Bardzo ważne jest zrozumienie, że wartość NULL jest inna niż wartość zerowa lub pole zawierające spacje.
Składnia
Podstawowa składnia NULL podczas tworzenia tabeli.
SQL> CREATE TABLE KLIENCI(
   ID       INT              NOT NULL,
   NAZWISKO VARCHAR (20)     NOT NULL,
   WIEK     INT              NOT NULL,
   ADRES    CHAR (25) ,
   PENSJA   DECIMAL (18, 2),      
   PRIMARY KEY (ID)
);
W tym przypadku NOT NULL oznacza, że ​​kolumna powinna zawsze akceptować jawną wartość danego typu danych. Istnieją dwie kolumny, w których nie używamy NOT NULL, co oznacza, że ​​kolumny te mogą mieć wartość NULL.
Pole z wartością NULL jest tą, która pozostała pusta podczas tworzenia rekordu.
Przykład
Wartość NULL może powodować problemy podczas wybierania danych. Jednakże, ponieważ porównując nieznaną wartość z dowolną inną wartością, wynik jest zawsze nieznany i nie jest zawarty w wynikach. Musisz użyć operatorów IS NULL lub IS NOT NULL , aby sprawdzić wartość NULL.
Rozważ poniższą tabelę KLIENCI, która zawiera rekordy przedstawione poniżej.
+----+----------+-----+-----------+----------+
 id,  nazwisko,    wiek, adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '2000.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Blizne',      NULL
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',   NULL
+----+----------+-----+-----------+----------+

Teraz poniżej jest użycie operatora IS NOT NULL.
SQL> SELECT  ID, NAZWISKO, WIEK, ADRES, PENSJA
   FROM KLIENCI
   WHERE PENSJA IS NOT NULL;
To dałoby następujący wynik -
+----+----------+-----+-----------+----------+
 ID,  NAZWISKO,   WIEK,  ADRES,        PENSJA
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '2000.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+

Teraz poniżej jest użycie operatora IS NULL.
SQL> SELECT ID, NAZWISKO, WIEK, ADRES, PENSJA
FROM KLIENCI
WHERE PENSJA IS NULL;
To dałoby następujący wynik -
+----+----------+-----+-----------+----------+
 ID, NAZWISKO,   WIEK,  ADRES,      PENSJA
'6', 'Nowak',    '22', 'Blizne',    NULL
'7', 'Makowska', '24', 'Piaseczno', NULL
+----+----------+-----+-----------+----------+


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz