niedziela, 2 września 2018

SQL - Składnia Alias


SQL - Składnia Alias

Możesz tymczasowo zmienić nazwę tabeli lub kolumny, podając inną nazwę znaną jako Alias. Używanie aliasów tabel służy do zmiany nazwy tabeli w określonej instrukcji SQL. Zmiana nazwy jest tymczasową zmianą, a rzeczywista nazwa tabeli nie zmienia się w bazie danych. Aliasy kolumn są używane do zmiany nazwy kolumn tabeli w celu określonego zapytania SQL.
Składnia
Podstawowa składnia aliasu tabeli jest następująca.
SELECT kolumna1, kolumna2....
FROM nazwa_tabeli AS nazwa_aliasu
WHERE [warunek];
Podstawowa składnia aliasu kolumny jest następująca.
SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name
WHERE [condition];

Przykład
Rozważ następujące dwie tabele.
Tabela 1 - Tabela KLIENCI przedstawia się następująco.
+----+----------+-----+-----------+----------+
id,   nazwisko,   wiek,  adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '3500.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Nalewki',    '4500.00'
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',  '10000.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+

Tabela 2 - Tabela ZAMOWIENIA jest następująca.
+----+----------+-----+-----------+----------+
z_id, data,        klient_id,  wartosc
'1', '2018-02-02', '3',       '1200.00'
'2', '2018-03-02', '4',       '1800.00'
'3', '2018-03-08', '5',       '2800.00'
'4', '2018-04-08', '1',       '2500.00'
'5', '2018-04-15', '1',       '500.00'
'6', '2018-03-15', '2',       '750.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+

Teraz poniższy blok kodu pokazuje użycie aliasu tabeli.
SQL> SELECT C.ID, C.NAZWISKO, C.WIEK, O.WARTOSC
   FROM KLIENCI AS C, ZAMOWIENIA AS O
   WHERE  C.ID = O.KLIENT_ID;
Dałoby to następujący wynik.
+----+----------+-----+--------+
 id,  nazwisko,  wiek,  wartosc
'3', 'Kot',      '23', '1200.00'
'4', 'Kowalska', '25', '1800.00'
'5', 'Sapal',    '27', '2800.00'
'1', 'Zawadzki', '32', '2500.00'
'1', 'Zawadzki', '32', '500.00'
'2', 'Kowalczyk','25', '750.00'
+----+----------+-----+--------+
Poniżej przedstawiono użycie aliasu kolumny.
SQL> SELECT  ID AS KLIENCI_ID, NAZWISKO AS KLIENCI_NAZWISKO
   FROM KLIENCI
   WHERE PENSJA IS NOT NULL;
Dałoby to następujący wynik.
+-------------+---------------+
KLIENCI_ID, KLIENCI_NAZWISKO
'1',        'Zawadzki'
'2',        'Kowalczyk'
'3',        'Kot'
'4',        'Kowalska'
'5',        'Sapal'
+-------------+---------------+


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz