niedziela, 2 września 2018

SQL – polecenie TRUNCATE TABLE


SQL – polecenie TRUNCATE TABLE

Komenda SQL TRUNCATE TABLE służy do usuwania kompletnych danych z istniejącej tabeli.
Możesz również użyć polecenia DROP TABLE, aby usunąć całą tabelę, ale usunie ona kompletną strukturę tabeli z bazy danych i musisz ponownie utworzyć tę tabelę, jeśli chcesz przechowywać pewne dane.
Składnia
Podstawowa składnia komendy TRUNCATE TABLE jest następująca.
TRUNCATE TABLE  nazwa_tabeli;

Przykład
Rozważ tabelę KLIENCI zawierającą następujące rekordy -
+----+----------+-----+-----------+----------+
 id,  nazwisko,    wiek, adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '2000.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Blizne',      NULL
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',   NULL
+----+----------+-----+-----------+----------+

Poniżej znajduje się przykład polecenia Truncate.
SQL > TRUNCATE TABLE KLIENCI;
Teraz dane w tabeli KLIENCI zostaną usunięte, a wynik instrukcji SELECT będzie taki, jak pokazano w poniższym bloku kodu -
SQL> SELECT * FROM KLIENCI;
Empty set (0.00 sec)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz