niedziela, 2 września 2018

SQL – polecenie ALTER TABLE


SQL – polecenie ALTER TABLE

Polecenie SQL ALTER TABLE służy do dodawania, usuwania lub modyfikowania kolumn w istniejącej tabeli. Powinieneś także użyć polecenia ALTER TABLE, aby dodać i usunąć różne ograniczenia na istniejącej tabeli.
Składnia
Podstawowa składnia polecenia ALTER TABLE w celu dodania nowej kolumny do istniejącej tabeli jest następująca:
ALTER TABLE nazwa_tabeli ADD nazwa_kolumny typdanych;

Podstawowa składnia polecenia ALTER TABLE do usunięcia kolumny DROP COLUMN w istniejącej tabeli jest następująca:
ALTER TABLE nzwa_tabeli DROP COLUMN nazwa_kolumny;

Podstawowa składnia polecenia ALTER TABLE do zmiany typu danych w kolumnie w tabeli jest następująca:
ALTER TABLE nazwa_tabeli MODIFY COLUMN nazwa_kolumny typdanych;

Podstawowa składnia polecenia ALTER TABLE w celu dodania ograniczenia NOT NULL do kolumny w tabeli jest następująca:
ALTER TABLE nazwa_tabeli MODIFY nazwa_kolumny typdanych NOT NULL;

Podstawowa składnia polecenia ALTER TABLE do dodania UNIQUE CONSTRAINT do tabeli jest następująca.
ALTER TABLE nazwa_tabeli
ADD CONSTRAINT MójUniqueConstraint UNIQUE(kolumna1, kolumna2...);

Podstawowa składnia polecenia ALTER TABLE dla ADD CHECK CONSTRAINT do tabeli jest następująca:
ALTER TABLE nazwa_tabeli
ADD CONSTRAINT MójUniqueConstraint CHECK (warunek);

Podstawowa składnia polecenia ALTER TABLE dla ograniczenia DODATKOWEGO KLUCZA dla tabeli jest następująca.
ALTER TABLE nazwa_tabeli
ADD CONSTRAINT MójPrimaryKey PRIMARY KEY (kolumna1, kolumna2...);

Podstawowa składnia polecenia ALTER TABLE dla DROP CONSTRAINT z tabeli jest następująca:
ALTER TABLE nazwa_tabeli
DROP CONSTRAINT MójUniqueConstraint;

Jeśli używasz MySQL, kod jest następujący:
ALTER TABLE nazwa_tabeli
DROP INDEX MójUniqueConstraint;
Podstawowa składnia polecenia ALTER TABLE dla ograniczenia DROP PRIMARY KEY z tabeli jest następująca:
ALTER TABLE nazwa_tabeli
DROP CONSTRAINT MójPrimaryKey;
Jeśli używasz MySQL, kod jest następujący:
ALTER TABLE nazwa_tabeli
DROP PRIMARY KEY;
Przykład
Rozważ tabelę Klienci zawierającą następujące rekordy -
+----+----------+-----+-----------+----------+
 id,  nazwisko,    wiek, adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '2000.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Blizne',      NULL
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',   NULL
+----+----------+-----+-----------+----------+

Oto przykład ADD dodanie nowej kolumny do istniejącej tabeli -
ALTER TABLE KLIENCI ADD PLEC char(1);
Teraz tabela KLIENCI zostanie zmieniona, a następna będzie wyprowadzana z instrukcji SELECT.
+----+---------+-----+-----------+----------+------+
 id, nazwisko, wiek,     adres,        pensja,   plec
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00', NULL
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00', NULL
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '2000.00', NULL
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00', NULL
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00', NULL
'6', 'Nowak',     '22', 'Blizne',      NULL,     NULL
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',   NULL,     NULL
+----+---------+-----+-----------+----------+------+
Poniżej znajduje się przykład usuniecia kolumny plec z istniejącej tabeli za pomocą polecenia DROP.
ALTER TABLE CUSTOMERS DROP PLEC;
Teraz tabela KLIENCI zostanie zmieniona, a następna wynik instrukcji SELECT jest pokazany poniżej:
+----+----------+-----+-----------+----------+
 id,  nazwisko,    wiek, adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '2000.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Blizne',      NULL
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',   NULL
+----+----------+-----+-----------+----------+


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz