niedziela, 2 września 2018

SQL - INSERT Query


SQL - INSERT Query

Instrukcja SQL INSERT INTO służy do dodawania nowych wierszy danych do tabeli w bazie danych.
Składnia
Istnieją dwie podstawowe składnie instrukcji INSERT INTO, które pokazano poniżej.
INSERT INTO nazwa_tabeli (kolumna1, kolumna2, kolumna3,...kolumnaN) 
VALUES (wartość1, wartość2, wartość3,...wartośćN);
Tutaj kolumna1, kolumna2, kolumna3, ... kolumnaN to nazwy kolumn w tabeli, do której chcesz wstawić dane.
W przypadku dodawania wartości dla wszystkich kolumn tabeli może nie być konieczne podawanie nazwy kolumny w zapytaniu SQL. Ale upewnij się, że kolejność wartości jest w tej samej kolejności, co kolumny w tabeli.
SQL INSERT INTO składnia będzie następująca -
INSERT INTO nazwa_tabeli VALUES (wartość1,wartość2,wartość3,...wartośćN);

Przykład
Poniższe instrukcje utworzą sześć rekordów w tabeli KLIENCI.
INSERT INTO klienci (id,nazwisko,wiek,adres,pensja)
VALUES (1, 'Zawadzki', 32, 'Warszawska', 2000.00 );

INSERT INTO klienci (id,nazwisko,wiek,adres,pensja)
VALUES (2, 'Kowalczyk', 25, 'Sokratesa', 1500.00 );

INSERT INTO klienci (id,nazwisko,wiek,adres,pensja)
VALUES (3, 'Kot', 23, 'Darwina', 2000.00 );

INSERT INTO klienci (id,nazwisko,wiek,adres,pensja)
VALUES (4, 'Kowalska', 25, 'Modlińska', 6500.00 );

INSERT INTO klienci (id,nazwisko,wiek,adres,pensja)
VALUES (5, 'Sapal', 27, 'Wspólna', 8500.00 );

INSERT INTO klienci (id,nazwisko,wiek,adres,pensja)
VALUES (6, 'Nowak', 22, 'Blizne', 4500.00 );
Możesz utworzyć rekord w tabeli KLIENCI, używając drugiej składni, jak pokazano poniżej.
INSERT INTO klienci
VALUES (7, 'Makowska', 24, 'Piaseczno', 10000.00 );
Wszystkie powyższe polecenia wygenerują następujące zapisy w tabeli KLIENCI, jak pokazano poniżej.
+----+----------+-----+-----------+----------+
id, nazwisko, wiek, adres, pensja
'1', 'Zawadzki', '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa', '1500.00'
'3', 'Kot', '23', 'Darwina', '2000.00'
'4', 'Kowalska', '25', 'Modlińska', '6500.00'
'5', 'Sapal', '27', 'Wspólna', '8500.00'
'6', 'Nowak', '22', 'Blizne', '4500.00'
'7', 'Makowska', '24', 'Piaseczno', '10000.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+

Wypełnij jedną tabelę za pomocą innej tabeli

Można wypełnić dane w tabeli za pomocą instrukcji select danymi z innej tabeli, pod warunkiem, że druga tabela ma zestaw pól, które są wymagane do wypełnienia pierwszej tabeli.
Oto składnia -
INSERT INTO pierwsza_nazwa_tabeli [(kolumna1, kolumna2, ... kolumnaN)]
   SELECT kolumna1, kolumna2, ...kolumnaN
   FROM druga_nazwa_tabeli
   [WHERE warunek];


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz