środa, 19 września 2018

MySQL wybieranie bazy danych

Wybieranie bazy danych MySQL


Po nawiązaniu połączenia z serwerem MySQL wymagane jest wybranie bazy danych do pracy. Jest tak dlatego, że w serwerze MySQL może być dostępnych więcej niż jedna baza danych.

Wybieranie bazy danych MySQL z wiersza polecenia

Wybór bazy danych z poziomu mysql> jest bardzo prosty. Możesz użyć polecenia SQL use,aby wybrać bazę danych.
Przykład
Oto przykład wyboru bazy danych o nazwie KURS 
[root@host]# mysql -u root -p
Enter password:******
mysql> use kurs;
Database changed
mysql>

Teraz wybrałeś bazę danych KURS, a wszystkie kolejne operacje zostaną wykonane w bazie danych KURS.
UWAGA - Wszystkie nazwy bazy danych, nazwy tabel, nazwy pól tabeli są rozróżniane. Więc będziesz musiał użyć odpowiednich nazw podczas wydawania dowolnego polecenia SQL.

Wybieranie bazy danych MySQL za pomocą skryptu PHP

PHP udostępnia funkcję mysql_select_db do wyboru bazy danych. Zwraca TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia.
Składnia
bool mysql_select_db( nazwa_bazy, połączenie );

L. p.
Parametr i opis
nazwa_bazy
Wymagane - wybrana nazwa bazy danych MySQL
połączenie
Opcjonalne - jeśli nie jest podane, zostanie użyte ostatnio otwarte połączenie mysql_connect.

Przykład
Oto przykład pokazujący, jak wybrać bazę danych
<html>
   <head>
      <title>Wybranie bazy danych w MySQL</title>
   </head>
   <body>
      <?php
         $dbhost = 'localhost:3306';
         $dbuser = 'guest';
         $dbpass = 'guest123';
         $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
         if(! $conn ) {
            die('Nie można się połączyć: ' . mysql_error());
         }
         echo 'Połączono pomyślniw';
         mysql_select_db('KURS' );
         mysql_close($conn);
      ?>
   </body>
</html>Brak komentarzy:

Prześlij komentarz