środa, 19 września 2018

MySQL - Usunięcie bazy danych


MySQL - Usunięcie bazy danych


Usuń bazę danych za pomocą mysqladmin

Do utworzenia lub usunięcia bazy danych MySQL potrzebne są specjalne uprawnienia. Zakładając, że masz dostęp do użytkownika root, możesz utworzyć dowolną bazę danych za pomocą binarnego mysql mysqladmin.
Zachowaj ostrożność podczas usuwania dowolnej bazy danych, ponieważ stracisz wszystkie dane dostępne w bazie danych.
Oto przykład usunięcia bazy danych (Kurs) utworzonej w poprzednim rozdziale
[root@host]# mysqladmin -u root -p drop Kurs
Enter password:******
To da ci ostrzeżenie i potwierdzi, czy naprawdę chcesz usunąć tę bazę danych, czy nie.
Dropping the database is potentially a very bad thing to do.
Any data stored in the database will be destroyed.

Do you really want to drop the Kurs database [y/N] y
Database "Kurs" dropped

Usuń bazę danych za pomocą skryptu PHP

PHP używa funkcji mysql_query do tworzenia lub usuwania bazy danych MySQL. Ta funkcja przyjmuje dwa parametry i zwraca TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia.
Składnia
bool mysql_query( sql, połączenie );

Parameter
Opis
sql
Wymagane - zapytanie SQL do utworzenia lub usunięcia bazy danych MySQL
połączenie
Opcjonalne - jeśli nie jest podane, zostanie użyte ostatnio otwarte połączenie mysql_connect.

Przykład
Spróbuj poniższego przykładu, aby usunąć bazę danych  
<html>
   <head>
      <title>Deleting MySQL Database</title>
   </head>
   <body>
      <?php
         $dbhost = 'localhost:3306';
         $dbuser = 'root';
         $dbpass = 'roothasło';
         $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
         if(! $conn ) {
            die('Nie można się połączyć: ' . mysql_error());
         }
         echo 'Połączono pomyślnie <br />';
         $sql = 'DROP DATABASE KURS’;
         $retval = mysql_query( $sql, $conn );
         if(! $retval ) {
            die('Nie można usunąć bazy danych: ' . mysql_error());
         }
         echo "Baza danych KURS usunięta pomyślnie\n";
         mysql_close($conn);
      ?>
   </body>
</html>

OSTRZEŻENIE - Podczas usuwania bazy danych przy użyciu skryptu PHP, nie monituje o potwierdzenie. Uważaj podczas usuwania bazy danych MySQL.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz