środa, 19 września 2018

MySQL - tworzenie nowej bazy danych

MySQL - tworzenie nowej bazy danychUtwórz bazę danych za pomocą mysqladmin

Do utworzenia lub usunięcia bazy danych MySQL potrzebne są specjalne uprawnienia. Zakładając, że masz dostęp do użytkownika root, możesz utworzyć dowolną bazę danych za pomocą binarnego mysql mysqladmin.
Przykład
Oto prosty przykład tworzenia bazy danych o nazwie Kurs
[root@host]# mysqladmin -u root -p create KURS
Enter password:******

powoduje to utworzenie bazy danych MySQL o nazwie KURS.

Utwórz bazę danych przy użyciu skryptu PHP

PHP używa funkcji mysql_query do tworzenia lub usuwania bazy danych MySQL. Ta funkcja przyjmuje dwa parametry i zwraca TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia.
Składnia
bool mysql_query( sql, połączenie );

L.p.
Parametr i opis
sql
Wymagane - zapytanie SQL do tworzenia lub usuwania bazy danych MySQL
połączenie
Opcjonalne - jeśli nie jest podane, zostanie użyte ostatnio otwarte połączenie mysql_connect.

Przykład
Poniższy przykład, aby utworzyć bazę danych
<html>
   <head>
      <title>Utworzenie bazy danych MySQL</title>
   </head>
   <body>
      <?php
         $dbhost = 'localhost:3306';
         $dbuser = 'root';
         $dbpass = 'rootpassword';
         $conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
         if(! $conn ) {
            die('Nie można się połączyć: ' . mysql_error());
         }
         echo 'Połączono pomyślnie<br />';
         $sql = 'CREATE DATABASE KURS;
         $retval = mysql_query( $sql, $conn );
         if(! $retval ) {
            die('Nie można utworzć bazy danych: ' . mysql_error());
         }
         echo "Baza danych KURS utworzona pomyślnie\n";
         mysql_close($conn);
      ?>
   </body>
</html>Brak komentarzy:

Prześlij komentarz