czwartek, 27 września 2018

Metoda equals w Java


Metoda equals w Java

Możesz porównać dwa ciągi, aby zobaczyć, czy są one takie same. Do tego użyj metody equals w Java. Przykładowy kod:

package uazztablice;
 
public class CiagiPorownanie {
    
    public static void main(String[] args){
        
        String adres1 = "www.uazz.pl";
        String adres2 = "www.uazz.pl";
        Boolean porownanie = false;
        
        porownanie = adres1.equals(adres2);
        
        if (porownanie == true){
            System.out.println("Adresy są takie same");
        } else {
            System.out.println("Adresy nie są takie same");
        }
    }
}

W niniejszym kodzie chcemy sprawdzić, czy jeden adres e-mail jest taki sam, jak inny adres. Pierwsze dwie linie zawierają dwie zmienne łańcuchowe, po jednej dla każdego adresu e-mail. Trzecia linia tworzy zmienną logiczną. To dlatego, że metoda equals zwraca wartość true lub false. Czwarta linia jest, gdy używamy metody:

porownanie = adres1.equals(adres2);

Między nawiasy okrągłe metody equals, nalezy umieścić ciąg, którą próbujesz porównać. Drugi ciąg znajduje się przed metodą equals. Java porówna (true lub false) czy są takie same. Instrukcja IF sprawdza, który warunek jest spełniony.
Metoda equals jednak tylko porównuje obiekty. Jest OK dla ciągów, ponieważ są one obiektami. Ale nie można używać metody equals do porównywania zmiennych typu int. Na przykład ten kod spowoduje błąd:

int num1 = 12;
int num2 = 13
Boolean porowanie = false;
porownanie = num1.equals(num2);

Zmienna Int jest to typ danych pierwotnych, a nie obiektowych. Możesz włączyć typ danych pierwotnych int do obiektu, ale:

int num1 = 12;
Integer num_1 = new Integer(num1);

Tutaj, zmienna int nazwana num1 jest przekształcona do obiekt Integer. Zwróć uwagę na zastosowanie słowa kluczowego new. Między nawiasy okrągłe Integer można umieścić pierwotny typ danych int, który chcesz przekonwertować na obiekt.

Inną przydatną metodą Java jest charAt. Poznasz ją w następnej lekcji.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz