środa, 26 września 2018

Java zmienne typu String


Java zmienne typu String

 Zmienna tekstowa może także przechowywać także wartości liczbowe. W zmiennej typu char można zapisać jeden znak. Zazwyczaj jednak będziemy chcieli, przechowywać więcej niż jeden znak. Aby to zrobić trzeba użyć zmiennej typu string.
 Rozpocznij nowy projekt klikając na File -> New Project na pasku menu w górnej części NetBeans. Kiedy okno dialogowe New Project zostanie wyświetlone wybierz opcje Java i Java Application.
 Kliknij na przycisk Next i wpisz w polu Project Name wpisz nazwę StringVars. Upewnij się, że pole Create Main Class jest zaznaczone. Następnie usuń Main po stringvars i wpisz StringVars, tak jak na obrazu poniżej
Tak więc Project Name ma nazwę StringVars, nazwa Class Name jest StringVariables. Kliknij na przycisk Finish a twoje okno kodowania będzie wyglądało jak poniżej (usunęliśmy wszystkie domyślne komentarze). Zauważ, że nazwa pakietu jest pisana małymi literami (stringvars), Ale nazwa projektu jest napisana następująco StringVars.
Aby zadeklarować zmienną tekstową, należy wpisać słowo String a następnie nazwę zmiennej. Pamiętaj aby String napisać z dużej litery "S". Średnik kończy linię:
String imie;
Aby przypisać wartość do nowej zmiennej tekstowej stosujemy znak równości (=). Po znaku równości wpisujemy tekst jaki chcemy zmiennej przypisać ujęty w cudzysłów:
imie = "Stefan";
Jeśli wolisz, możesz wszystko zapisać w jednym wierszu:
String imie = "Stefan";
Zadeklaruj drugą zmienną, która będzie przechowywała nazwisko:
String nazwisko = "Żeromski";
Aby wyświetlić obie zmienne należy użyć metody println():
System.out.println(imie + " " + nazwisko);
 Pomiędzy nawiasami okrągłymi metody println umieść następujący kod:
imie + " " + nazwisko
 Najpierw wyświetlimy zawartość zmiennej imie następnie wpisujemy znak plusa i spację pomiędzy cudzysłowem. To spowoduje przy wyświetlaniu zmiennych rozdzielenie ich znakiem spacji. Następnie za pomocą kolejnego znaku plusa wyświetlamy zawartość zmiennej nazwisko.
Oto jak teraz powinno wyglądać nasze okno z kodem:

package stringvars;

public class StringVariables {    

    public static void main(String[] args) {

        String imie = "Stefan";
        String nazwisko = "Żeromski";

        System.out.println(imie + " " + nazwisko);
    }
}
 Uruchom teraz nasz program i oto wynik jaki powinien być wyświetlony w oknie Output:

run:

Stefan Żeromski

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
 Jeśli chcesz przechowywać w zmiennej tylko jeden znak to użyj zmiennej typu char pisane z małej litery "c". Aby przypisać znak do zmiennej użyj apostrofów zamiast cudzysłowów. Oto nasz program ponownie, ale tym razem z zmienną typu char:
package stringvars;

public class StringVariables {    

    public static void main(String[] args) {

        char imie = 'S';
        char nazwisko = 'Ż';

        System.out.println(imie + " " + nazwisko);
    }
}
 Jeśli wartość zmiennej typu char ujmiesz w cudzysłowy, NetBeans będzie podkreślał kod na czerwono sygnalizując "niezgodność typu". Można w zmiennej typu String przechować tylko jeden znak. Ale trzeba go ująć w cudzysłowie. Więc poniższy kod jest prawidłowy:
String imie ="S";
 Ale poniższy kod jest już nie prawidłowy:
String imie = 'S';
Druga wersja używa apostrofów, a pierwsza używa cudzysłowów.
W kolejnej części naszego kursu Javy poznamy możliwość przyjmowania danych wejściowych od użytkownika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz