środa, 26 września 2018

Java zmienna typu Boolean


Java zmienna typu Boolean

Wartość logiczna może mieć dwie wartości: true (prawda) lub false (fałsz) co odpowiada wartościom 1 lub 0. Java ma wbudowany typ zmiennej boolean:
boolean uzytkownik = true;
 Więc zamiast pisać int lub double czy string należy użyć słowa kluczowego boolean (pisanej małymi literami). Po nazwie zmiennej można do niej przypisać wartość. Zauważ, że operatorem przypisania jest jeden znak równości (=). jeśli chcesz sprawdzić, czy zmienna "ma wartość", potrzebne są dwa znaki równości (==).
Wypróbuj poniższy kod:
boolean = uzytkownik = true;
if (uzytkownik == true) {
     System.out.println("To jest prawda");
} else {
     System.out.println("To jest fałsz");
}
Tak więc w pierwszym przypadku gdy sprawdzamy wartość zmiennej uzytkownik otrzymujemy wartość true. Instrukcje w klauzuli else zostaną wykonane gdy zmienna będzie miała wartość false.
Tylko jeden operator warunkowy z naszej listy to operator negacji NOT. Możesz użyć go do sprawdzania wartości logicznych. Spójrz na poniższy kod:
boolean uzytkownik = true;
if (!uzytkownik) {
     System.out.println("to jest fałsz")
} else {
     System.out.println("to jest prawda");
}
Powyższy kod jest prawie taki sam jak ten poprzedni, za wyjątkiem tej linii:
if (!uzytkownik {
Tym razem mamy operator NOT przed zmienną uzytkownik. Operator NOT jest to pojedynczy znak wykrzyknika (!). Jest to badanie negacji, co oznacza że jest to badanie przeciwieństwa tego, co jest aktualnie zawartością zmiennej. Ponieważ zmienna uzytkownik jest ustawiona na TRUE to warunek ! uzytkownik będzie testowany z wartością FALSE. Jeśli zmienna uzytkownik miała ustawianą wartość FALSE a następnie użyjemy operatora negacji ! to wartość zmiennej będzie TRUE. Pomyśl o tym tak: jeżeli coś nie jest prawdą to jest fałszem i na odwrót.
W następnej części zapoznamy się z wyrażeniem SWITCH.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz