środa, 26 września 2018

Java Tablice


Java Tablice


Tablice są pojęciem w programowaniu, do którego po prostu trzeba się przyzwyczaić, jeśli kod ma być skuteczny. W tej sekcji dowiesz się czym są tablice i jak z nich korzystać

Co to jest tablica?

Do tej pory czy pracowaliśmy ze zmiennymi, które posiadają tylko jedną wartość. Zmienne całkowite zostały utworzone i przechowują tylko jedną liczbę, a zmienne łańcuchowe tylko jeden długi ciąg znaków. Tablica jest sposobem, aby posiadać więcej niż jedną wartość w tym samym czasie. To jest lista elementów. Pomyśl, o tablicy jak o kolumnie w arkuszu kalkulacyjnym . Możesz mieć arkusz kalkulacyjny z tylko jedną kolumną, lub z wieloma kolumnami. Dane przechowywane w tablicy jedno wymiarowej mogą wyglądać tak:
Jak w arkuszu kalkulacyjnym tablice mają numer pozycji dla każdego wiersza. Pozycje w tablicy rozpoczynają się od 0 i kolejno wzrastają. Każda pozycja w tablicy następnie może posiadać wartość. Na obrazku powyżej w tablicy na pozycji 0 jest wartość 10 pozycja 1 ma wartość 14, pozycja 2 ma wartość 36 i tak dalej.

Aby skonfigurować tablicę z liczbami jak na obrazku, trzeba powiedzieć, Javie, jaki rodzaj danych będzie przechowywany w tablicy (liczby całkowite, łańcuchy, wartości logiczne, itp.). Trzeba wtedy zadeklarować, jak wiele pozycji ma mieć tablica. Można ją zadeklarować tak:

int[ ] aryNums;

Jedyną różnicą między zadeklarowaniem zmiennej całkowitej i tablicy jest para nawiasów kwadratowych po typie danych. Nawiasach są wystarczające, aby powiedzieć, Javie, że chcesz zadeklarować tablicę. Nazwa tablicy powyżej jest aryNums. Tak jak normalne zmienne, tablice możesz nazywać jak chcesz (z wyjątkiem ograniczeń wspomnianych wcześniej).

Ale to po prostu informuje Javę, że chcesz zadeklarować tablicę typu całkowitego. Ta deklaracja nie mówi, jak wiele pozycji tablica powinna posiadać. Aby to zrobić, musisz ustawić nowy obiekt array:

aryNums = new int[6];

Zaczynasz od nazwy tablicy, a następnie znaku równości. Po znaku równości, potrzebujesz słowa kluczowego Javy new, a następnie wpisz dane ponownie. Po danych wpisz parę nawiasów kwadratowych. Między nawiasy kwadratowe trzeba wstawić rozmiar tablicy. Rozmiar informuje o tym jak wiele pozycji tablica powinna posiadać.

Jeśli wolisz, możesz umieścić wszystko w jednej linii:

int[ ] aryNums = new int[6];

Tak informujemy Javę aby utworzła tablicę z 6 pozycjami. Po wykonaniu tej linii, Java będzie przypisywać wartości domyślne do tablicy. Dlatego stworzyliśmy tablicę typu całkowitego (int), o wartości domyślnej dla wszystkich sześciu pozycji, która będzie równa zero (0).
Aby przypisać wartości do różnych pozycji w tablicy, robisz to w normalny sposób:

aryNums[0] = 10;

Tutaj wartość 10 jest przypisana do pozycji 0 w tablicy o nazwie aryNums. Ponownie nawiasy kwadratowe są używane do odwoływania się do każdej pozycji. Jeśli chcesz przypisać wartość 14 do pozycji 1 tablicy, kod będzie następujący:

aryNums[1] = 14;

Aby przypisać wartość 36 do pozycji 2 tablicy, wykonujemy czynności jak poniżej:

aryNums[2] = 36;

Nie zapomnij, że tablice startują od 0, dlatego trzecia pozycja w tablicy ma numer indeksu 2.
Jeśli wiesz, jakie wartości mają się znaleźć w tablicy, można je zadeklarować jak poniżej:

int[ ] aryNums = { 1, 2, 3, 4 };

Ta metoda tworzenia tablicy używa nawiasów klamrowych po znaku równości. Wewnątrz nawiasów klamrowych wpisujesz wartości, które tablica ma posiadać. Pierwsza wartość będzie przypisana do pozycji 0, druga wartość do pozycji 1 i tak dalej. Należy pamiętać, że trzeba umieścić nawiasy kwadratowe po int, ale nie umieszczamy słowa kluczowego new i nie powtarzamy typu danych i nawiasów kwadratowych. Ale to jest tylko dla typów danych int , string i char. W przeciwnym razie trzeba użyć słowo kluczowe new. Więc można to zrobić jak poniżej:

String[ ] aryStrings = {" Jesień ", " Wiosna ", " Lato ", " Zima " };

Ale nie tak:

boolean[ ] aryBools = {false, true, false, true};

Aby skonfigurować tablicę logiczną nadal trzeba słowa kluczowego new:

boolean[ ] aryBools = new boolean[ ] {false, true, false, true};

Aby uzyskać wartości przechowywane w macierzy, wpisujesz nazwę tablicy, a następnie pozycję tablicy w nawiasach kwadratowych. Jak poniżej:

System.out.println( aryNums[2] );

The above code will print out whatever value is held at array position 2 in the array called aryNums. But let's get some coding practice.
Powyższy kod wypisze wartość jaka jest przechowywana w pozycji 2 tablicy o nazwie aryNums. Ale przejdźmy trochę do praktyki kodowania.
Rozpocznij nowy projekt i nazwij go dowolnie. Nie zapomnij, aby zmienić nazwę klasy.

Wpisz następujący kod w metodzie Main:

package uazztablice;
public class TablicaTest {  
    public static void main(String[] args) {       
        int[] aryNums;        
        aryNums = new int[6];        
        aryNums[0] = 10;
        aryNums[1] = 14;
        aryNums[2] = 36;
        aryNums[3] = 27;
        aryNums[4] = 43;
        aryNums[5] = 18;        
        System.out.println(aryNums[2]);
    }
}
Po uruchomieniu programu powinieneś zobaczyć wynik w oknie danych wyjściowych:

Zmień numer pozycji tablicy w wydruku linii z 2 na 5 a zostanie wyświetlona wartość 18.
W dalszej części będziemy uczyć się jak używać tablic z pętlami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz