środa, 26 września 2018

Java tablice i ciągi znaków


Tablice i ciągi znaków w Javie

Ciągi tekstowe można umieścić w tablicy. Odbywa się to w taki sam sposób jak w przypadku liczb całkowitych:

String[ ] aryString = new String[5] ;
aryString[0] = "To ";
aryString[1] = "jest ";
aryString[2] = "ciąg ";
aryString[3] = "znaków ";
aryString[4] = "tekstowych ";

Powyższy kod tworzy tablicę ciągów składającą się z 5 pozycji. Tekst jest przypisywany do każdej pozycji w tablicy.

Oto pętla, która przechodzi przez wszystkie pozycje w tablicy, wyświetla, to co jest w każdej pozycji:

int i;
for ( i=0; i < aryString.length; i++ ) {
System.out.println( aryString[i] );
}

Kod pętli jest wykonywany dopóki wartość w zmiennej i jest mniejsza niż długość tablicy o nazwie aryString.

Gdy program jest uruchomiony, okno wyjścia będzie wyglądać tak:Możesz przeprowadzić sortowanie na tablicach tekstowych, tak jak na liczbach całkowitych. Ale alfabetyczne sortowanie rosnąco, oznacza, że "aa" będzie pierwsze niż "ab". Jednak Java używa znaków Unicode do porównywania jednej litery w ciągu do innego. Oznacza to, że duże to litery będą przed małymi. Spróbuj poniższy kod:


package uazztablice;
 
import java.util.Arrays;
 
public class String1 {
    
    public static void main(String[] args){
        
        String[] aryString = new String[5];
        
        aryString[0] = "To ";
        aryString[1] = "jest ";
        aryString[2] = "ciąg ";
        aryString[3] = "znaków ";
        aryString[4] = "tekstowych ";
        
        Arrays.sort(aryString);
        
        int i;
        for(i = 0; i < aryString.length; i++){
            System.out.println(aryString[i]);
        }
    }
}

Gdy program jest uruchomiony, wyświetli następujące okno wyjściowe:Mimo, że mamy już posortowaną tablicę, słowo "To" jest pierwsze. Gdyby to było alfabetyczne sortowanie, można się spodziewać pierwszego słowa "ciąg”. I tak, jeśli wszystkie litery są pisane małymi literami. W kodzie programu zmień literę "T" na małą literę "t". Teraz ponownie uruchom program. Okna Dane wyjściowe zostanie teraz wyświetlone następująco:Jak widać, słowo "to" jest teraz na dole. Będziemy przyglądać się bliżej ciągów znaków w następnej części, więc nie martw się zbytnio o nich teraz. Zamiast tego spróbuj tych ćwiczeń.

Ćwiczenie 1
Ustaw tablicę do przechowywania następujących wartości, w następującej kolejności: 23, 6, 47, 35, 2, 14. Napisz program, aby uzyskać średnią wszystkich 6 liczb. (Możesz używać liczb całkowitych do tego ćwiczenia, które będą zaokrąglane w dół.)

int[ ] aryNums = { 24, 6, 47, 35, 2, 14 };
int i;
int arrayWynik = 0;
int srednia = 0;
for (i=0; i < aryNums.length; i++) {
arrayWynik = arrayWynik + aryNums[ i ];
}
srednia = arrayWynik / aryNums.length;
System.out.println("wynik: " + srednia);

Ćwiczenie 2
Korzystając z powyższych wartości, spowoduj aby program wyświetlił największą liczbę w tablicy.

int[ ] aryNums = { 24, 6, 47, 35, 2, 14 };
Arrays.sort(aryNums);
int lastArrayNumber = aryNums.length - 1;
System.out.println("Największa liczba: " + aryNums[lastArrayNumber]);

Ćwiczenie 3
Przy użyciu tej samej tablicy co powyżej, napisz swój program aby wydrukować tylko numery nieparzyste.

int[ ] aryNums = { 24, 6, 47, 35, 2, 14 };
int i;
int oddNum = 0;
for (i=0; i < aryNums.length; i++) {
oddNum = aryNums[ i ] %2;
if (oddNum == 1) {
System.out.println("nieparzysta = " + aryNums[i]);
}
}

W następnej lekcji dowiesz się o wielowymiarowych tablicach w języku java.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz