sobota, 29 września 2018

Java programowanie formularza


Java widok formularza

Gdy kreator z poprzedniej sekcji zakończy działanie, zostanie utworzony pusty formularz w oknie głównym:Forma jest w tej chwili pusta, i ma pomarańczowy prostokąt, który ją otacza. Pomarańczowy prostokąt oznacza, że ​​forma jest aktualnie wybranym obiektem. Kliknąć obok formy na białym polu i zobaczysz niebieski prostokąt zamiast pomarańczowego.Oznacza to, że forma nie jest aktualnie zaznaczona. Kliknij ponownie na formie, aby ją zaznaczyć, a zobaczysz ponownie pomarańczowy prostokąt.

Zwrócić uwagę na dwa przyciski na górze, Source i Design. Jesteś w oknie projektowania w tej chwili.Kliknij na Source, aby zobaczyć poniższy kod:

package javaKalkulator;
 
public class MojKalkulator extends javax.swing.JFrame {
 
    /**
     * Creates new form MojKalkulator
     */
    public MojKalkulator() {
        initComponents();
    }
 
    /**
     * This method is called from within the constructor to initialize the form.
     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
     * regenerated by the Form Editor.
     */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                          
    private void initComponents() {
 
        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
 
        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
        );
        layout.setVerticalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addGap(0, 300, Short.MAX_VALUE)
        );
 
        pack();
    }// </editor-fold>                        
 
    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String args[]) {
        /* Set the Nimbus look and feel */
        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
        /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
         * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
         */
        try {
            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
                if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
                    break;
                }
            }
        } catch (ClassNotFoundException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(MojKalkulator.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (InstantiationException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(MojKalkulator.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (IllegalAccessException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(MojKalkulator.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
            java.util.logging.Logger.getLogger(MojKalkulator.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
        }
        //</editor-fold>
 
        /* Create and display the form */
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
            public void run() {
                new MojKalkulator().setVisible(true);
            }
        });
    }
 
    // Variables declaration - do not modify                     
    // End of variables declaration                   
}

Możesz rozwinąć symbol plus, aby odsłonić ukryty kod ta zrobiliśmy my. Zauważ jednak, że metoda main została utworzona. Po uruchomieniu programu jest główną metodą, która zostanie wywołana. Tworzy nowy obiekt z naszego formularza i ustawia jego właściwość visible na true.

Ale to NetBeans generuje kod dla Ciebie. W przeciwnym razie trzeba by to wszystko zrobić samemu!

Wystarczy popatrzeć ponownie na obszar projektów z lewej strony. Zobaczysz, że pakiet i plik klasy zostały dodane:Kliknij ponownie przycisk Design. Zobaczysz ponownie swój pusty formularz. Po prawej stronie, powinnieneś zauważyć dwa obszary: palety z wielma kontrolkami, i okno z właściwościami Properties. Paleta powinna wyglądać tak:I okno właściwości powinno wyglądać tak:(Jeśli nie można ich zobaczyć, kliknij polecenie Window> Palette  i Window > Properties  z menu NetBeans.)

Właściwości obiektu jest to lista rzeczy, które możesz zrobić z nim, jak ustawić kolor tła, ustawić tekst, ustawić czcionkę, i wiele więcej. Zmieńmy tytuł.

Upewnij się, że formularz jest wybrany. Jeżeli tak jest, to powinien być otoczony pomarańczowym prostokątem.W oknie właściwości na górze powinna być wyświetlona nazwa JFrame.

Kliknij na właściwości title i w polu obok wpisz nazwę Kalkulator:A następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby zobaczyć, jaki wpływ ma zmiana właściwości title, należy uruchomić program w zwykły sposób. Po uruchomieniu programu po raz pierwszy, NetBeans wyświetli okno dialogowe z pytaniem, której metody main chcesz użyć:Masz tylko jedną, która jest w twojej klasie JavaCalculator, więc po prostu kliknij przycisk OK.Formularz powinien się pojawić:Formularz ma tytuł jaki wpisałeś, plus jakieś domyślne ikony minimalizacji, maksymalizacji i zamykania. Kliknij przycisk X, aby zamknąć program i powrócić do środowiska projektu.

W kolejnej części dodamy pole tekstowe do formularza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz