środa, 26 września 2018

Java priorytety operatorów


Java priorytety operatorów

 Jeśli chcesz do obliczeń w Javie możesz użyć więcej niż dwóch liczb. Ale trzeba wiedzieć co chcemy obliczyć. Zobaczmy następujący przykład:
pierwsza_zmienna = 100;
druga_zmienna = 75;
trzecia_zmienna = 25;
wynik = pierwsza_zmienna - druga_zmienna + trzecia_zmienna;
Jeśli wykonamy to obliczenie od lewej strony do prawej to mamy 100 - 75 co daje nam wynik 25. Następnie dodajemy trzecią wartość, która wynosi 25. Otrzymujemy wynik 50. Co to oznacza? Co by było jeśli chcielibyśmy dodać wartość drugą i trzecią, a następnie odjąć od otrzymanego wyniku wartość pierwszą? Tak więc 75 + 25, czyli 100. Następnie odejmujemy od pierwszej wartości, która wynosi 100. Wynikiem teraz byłoby 0.
 Aby zapewnić, że Java wykona to co chcemy zrobić, musisz użyć okrągłych nawiasów. Więc pierwsze wyliczenie powinno wyglądać:
wynik = (pierwsza_zmienna - druga_zmienna) + trzecia_zmienna;
Oto okno z naszym kodem, który możemy wypróbować:
package pierwszyprojekt;

public class PierwszyProjekt {    

    public static void main(String[] args) {        

        int pierwsza_zmienna, druga_zmienna, trzecia_zmienna, wynik;        

        pierwsza_zmienna = 100; 
        druga_zmienna = 75;
        trzecia_zmienna = 25;        

        wynik = (pierwsza_zmienna - druga_zmienna) + trzecia_zmienna;        

        System.out.println("Wynik = " + wynik);
    }
}
 Kod dla drugiego przypadku:
 wynik = pierwsza_zmienna - (druga_zmienna + trzecia_zmienna);
jest tu poniżej
package pierwszyprojekt;

public class PierwszyProjekt {    

    public static void main(String[] args) {        

        int pierwsza_zmienna, druga_zmienna, trzecia_zmienna, wynik;        

        pierwsza_zmienna = 100; 
        druga_zmienna = 75;
        trzecia_zmienna = 25;        

        wynik = pierwsza_zmienna - (druga_zmienna + trzecia_zmienna);        

        System.out.println("Wynik = " + wynik);
    }
}
 Teraz spróbujmy następującego działania mnożenia i dodawania.
Zmień swoje symbole matematyczne (zwane operatorami) na plus i mnożenie:
wynik = pierwsza_zmienna + druga_zmienna * trzecia_zmienna;
Usuń wszystkie nawiasy, a następnie uruchom program.
Bez nawiasów, można by pomyśleć, że Java będzie wykonywała działanie od lewej do prawej strony. Tak więc można pomyśleć, że najpierw zostanie wykonane działanie dodania pierwszej zmiennej do drugiej co by nam dało wynik 175. A następnie ten wynik zostałby pomnożony przez trzecią zmienną, której wartość wynosi 25. Więc wynik wynosiłby 4375. Uruchom program i zobacz, że wynikiem będzie 1975. Więc co się dzieje?
Powodem "błędnej" odpowiedzi jest, że Java użyła priorytetów operatorów. Java traktuje pewne znaki matematyczne bardziej ważniej niż inne. Jak widzimy mnożenie ma pierwszeństwo przed dodawaniem, więc to działanie wykonuje w pierwszej kolejności. Następnie wykonuje dodawanie. Tak więc Java to wykonuje w następujący sposób:
 wynik = pierwsza_zmienna + (druga_zmienna * trzecia_zmienna);
Jak widać wykonywane jest działanie w okrągłych nawiasach, druga zmienna jest mnożona przez trzecią zmienną. Wynik tego działania jest dodawany do pierwszej zmiennej. Więc 75 jest mnożone przez 25 co się równa 1875. Następnie dodajemy 100 i wychodzi wynik 1975.
 Jeśli chcesz wykonać działania w innej kolejności, nie zapomnij "powiedzieć" Javie o tym po przez inne ustawienie nawiasów.
wynik = (pierwsza_zmienna + druga_zmienna) * trzecia_zmienna;
Dzielenie jest podobne do mnożenia. Java najpierw wykonuje dzielenie a następnie dodawanie lub odejmowanie. Zmień linię kodu w następujący sposób:
wynik = pierwsza_zmienna + druga_zmienna / trzecia_zmienna;
W wyniku wykonania tego działania dostaniesz wynik 103. Teraz dodaj parę okrągłych nawiasów:
wynik = (pierwsza_zmienna + druga_zmienna) / trzecia_zmienna;
Tym razem otrzymamy wynik 7. Więc bez okrągłych nawiasów Java najpierw wykona dzielenie drugiej zmiennej przez trzecią, a następnie doda do wyniku wartość pierwszej zmiennej 100.
Oto lista priorytetów operatorów:
·        mnożenie i dzielenie - traktowane równoważnie, ale mają pierwszeństwo przed dodawaniem i odejmowaniem
·        dodawanie i odejmowanie - traktowane równoważnie, ale mają niższy priorytet niż mnożenie i dzielenie
Więc jeśli uważasz, że Java daje zły wynik, to pamiętaj priorytetach operatorów i stosuj okrągłe nawiasy ().
W następnej części kursu Javy, będziemy się uczyć o zmiennych tekstowych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz