środa, 26 września 2018

Java pętla while


Java pętla while

Innym rodzajem pętli jaki można wykorzystać w Javie jest pętla while. Pętle while są dużo łatwiejsze do zrozumienia niżpętla typu for. Oto jak wyglądają:
 while (warunek) {
     // kod do wykonania
}
 Pętle zaczynamy słowem while pisanym małymi literami. Warunek umieszczamy w okrągłych nawiasach. W nawiasach klamrowych umieszczamy kod do wykonania. Jako przykład pętli while, która wypisuje jakiś tekst znajdziesz poniżej:
int wartosc = 0;
while (wartosc < 5) {
     System.out.println("Wyświetlam jakiś tekst");
     wartość++;
}
Warunek, który testujemy znajduję się w okrągłych nawiasach. Chcemy wykonywać pętlę dopóki wartość zmiennej wartosc jest mniejsza niż 5. Wewnątrz nawisów klamrowych nasz kod wyświetli linię tekstu. Następnie zwiększym wartość zmiennej o 1. Jeśli tego nie zrobimy będziemy mieli pętlę nieskończoną.
Mimo, że użyliśmy licznika aby dojść do stanu końcowego, to pętle są najlepiej wykorzystywane, gdy nie potrzeba zliczania wartości zmiennej, ale kontrolować wartość jakiegoś stanu. Na przykład, można użyć pętli do sprawdzenia, czy na klawiaturze został wciśnięty jakiś klawisz. Często to się zdarza na przykład w grach. Na przykład może być wciśnięta litera "Z", aby wyjść z pętli. Innym przykładem jest pętla która czyta plik, dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku.

Pętla Do...While

Podobna do pętli while jest pętla do...while. Jej składnia wygląda następująco:
int wartosc = 0;
do {
     System.out.println("Wyświetlam jakiś tekst");
     wartosc++;
} while (wartosc < 5);
Ponownie Java będzie wykonywać pętlę aż warunek zostanie spełniony. Ale tym razem warunek znajduję się na końcu pętli a to oznacza, że pętla zostanie wykonana przynajmniej raz.
 W następnej lekcji zapoznamy się z tablicami w Javie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz