czwartek, 27 września 2018

Java konwersja na małe i duże litery


Konwersja na wielkie i małe litery w języku Java


Konwersja w Javie ciągu tekstu do dużych lub małych liter jest bardzo prosta: wystarczy użyć wbudowanych metody toUpperCase i toLowerCase.
Rozpocznij nowy projekt I dodaj następujący kod:

package uazztablice;
 
 
public class CiagManipulacja {
    
    public static void main(String[] args){
        
        String zmienWielkosc = "tekst do zmiany";
        System.out.println(zmienWielkosc);
        
        String rezult;
        rezult = zmienWielkosc.toUpperCase();
        
        System.out.println(rezult);
    }
}

Pierwsze dwie linie kodu po prostu ustawiają  zmienną typu String  "tekst do zmiany", a potem wyświetlamy ją. Trzecia linia zawiera drugą zmienną typu String o nazwie result. W czwartej linii, dokonujemy konwersji:

rezult = zmienWielkosc.toUpperCase( );

Aby użyć metody ciągu znaków najpierw wpisz ciąg, który chcesz zmienić. Dla nas to ciąg znaków zawarty w zmiennej o nazwie zmienWielkosc. Wpisz kropkę po nazwie zmiennej i zobaczysz listę dostępnych metod, których można używać na ciągu znaków. Wybierz toUpperCase. (Metoda wymaga pustych nawiasów okrągłych.)

Następnie Java zamieniła słowa na wielkie litery, nowy ciąg znaków przechowujemy w naszej zmiennej rezult.

Po uruchomieniu programu, okno danych wyjściowych wyświetla następujący wynik:

run:
tekst do zmiany
TEKST DO ZMIANY
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Ale nie trzeba przechowywać przekonwertowane słowo w nowej zmiennej. To będzie działać tak samo dobrze:

System.out.println( zmienWielkosc.toUpperCase( ) );

Powyżej, Java tylko przekształci łańcuch, bez konieczności przypisania wyniku do nowej zmiennej.

Jeśli chcesz przekonwertować na małe litery, należy użyć metody toLowerCase. Jest ono stosowane w dokładnie taki sam sposób jak toUpperCase.

W kolejnej części zobaczysz jak porównać ciąg znaków w języku Java.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz