środa, 26 września 2018

Java instrukcja warunkowa IF


Java instrukcja warunkowa IF

Do tej pory uczyliśmy się programowania, które możemy określić jako programowanie sekwencyjne, czyli kod jest wykonywany od góry do dołu. To oznacza, że każdy wiersz kodu zostanie odczytany, począwszy od pierwszej linii kodu, a kończąc na ostatniej.
 Ale nie zawsze chcesz aby twój program tak działał. Często chcesz aby dany fragment kodu się wykonał, gdy zostaną spełnione pewne warunki. Na przykład, możesz chcieć wyświetlić komunikat, czy użytkownik ma poniżej 18 lat, oraz inną wiadomość, gdy użytkownik ma więcej niż 18 lat. Jeśli chcesz sterować przepływem programu, można to zrobić korzystając z instrukcji warunkowej.
Instrukcja warunkowa to słowo IF jeżeli użytkownik ma mniej niż 18 lat zostanie wyświetlona jedna informacja a gdy użytkownik ma ponad 18 lat zostanie wyświetlony inny komunikat. Na szczęście jest to bardzo proste zadanie do wykonania w Javie za pomocą instrukcji warunkowej if.

Instrukcja if

Wykonanie kodu, gdy jeden warunek jest spełniony, a inny nie jest tak powszechne w programowaniu, że opracowano wyrażenie IF do sterowania warunkiem. Składnia instrukcji w Javie znajduję się poniżej:
if (warunek ) {
}
Zaczynasz słowem if (pisanym małymi literami) i parą okrągłych nawiasów. Następnie należy użyć parę nawiasów klamrowych. W nawiasach tych wpiszesz kod, który chcesz wykonać, jeśli warunek zostanie spełniony. Sam warunek piszemy w nawiasach okrągłych.
if ( uzytkownik < 18 ) {
        // kod do wykonania
}
Jeśli wartość zmiennej użytkownik  nie jest mniejsza od 18 to kod pomiędzy nawiasami klamrowymi zostanie pominięty, a program kontynuuje wykonywanie kod linia po linii w dół do ostatniej linii kodu. Wszystko co wpiszesz pomiędzy nawiasy klamrowe będzie jedynie wykonane, jeśli warunek jest spełniony a warunek jest sprawdzany w nawiasach okrągłych.
Zanim wypróbujemy inny zapis wykorzystamy znak >. Znak ten oznacza "większy niż". Nasza instrukcja if z przykładu powyżej zostanie nieco zmieniona, by sprawdzać warunek, czy użytkownik jest większy niż 18.
if ( uzytkownik > 18 ) {
     // kod do wykonania
}
Jedyną nową rzeczą w tym kodzie jest symbol > Warunek sprawdza teraz wartość zmiennej uzytkownik czy jest większa niż 18.
 Ale powyższy warunek nie sprawdza się dla ludzi, których wiek równa się 18, ale tylko dla tych którzy maja ponad 18 lat. Jeśli chcesz sprawdzić warunek dla tych co mają 18 lub więcej, można powiedzieć "większy lub równy". Symbolem tego warunku będą znaki większe niż (>), a następnie znak równości (=):
 if ( uzytkownik >= 18 ) {
     // kod do wykonania
}
 Możesz również sprawdzić warunek "mniejszy lub równy" w podobny spsób:
if ( uzytownik <= 18 ) {
     // kod do wykonania
}
Powyższy przykład zawiera symbol mniejszości (<), a następnie znak równości.
Spróbujmy to wszystko w prostym programie.
Rozpocznij nowy projekt klikając na File -> New Project z menu NetBeans. Możesz nazwać pakiet i klasę jak tylko chcesz. Wprowadź następujący nazwę dla pakietu WarunekLogiczny i polu nazwy klasy wpisz WyrazenieIF:

package waruneklogiczny;

public class WyrazenieIF {    

    public static void main(String[] args) {        

        int uzytkownik = 17;        

        if (uzytkownik < 18){
            System.out.println("Użytkownik ma poniżej 18 lat");
        }
    }
}
 Zadeklarowaliśmy zmienną całkowitą i przypisaliśmy do niej wartość 17. Jeśli wyrażenie if sprawdzi warunek "mniej niż 18". Więc instrukcje w nawiasach klamrowych zostaną wykonane.
Uruchom program i sprawdź. Aby uruchomić kod w oknie kodowania, kliknij prawym przyciskiem w dowolnym miejscu okna i z wyświetlonego menu wybierz Run File. Oto co powinieneś zobaczyć w oknie Output:
run:

Użytkownik ma poniżej 18 lat

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
 Teraz zmień wartość zmiennej uzytkownik z 17 na 18. Uruchom ponownie program. Oto co powinieneś zobaczyć:
run:

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
 Jak widzimy program działa OK, ale nic nie wyświetla. Powodem tego jest, że kod komunikatu znajduje się pomiędzy nawiasami klamrowymi instrukcji if. A instrukcja sprawdza warunek czy wartość zmiennej jest mniejsza niż 18. Jeśli warunek nie jest spełniony, Java ignoruje instrukcje zawarte w nawiasach klamrowych i wykonuje kod dalej.
 Ćwiczenie
Zamień symbol "mniej niż" na "mniejsze lub równe". Zmień treść wiadomości na przykład na "użytkownik ma mniej lub 18 lat". Uruchom program. Jaki widzisz komunikat?
Ćwiczenie
Zmień wartość zmiennej uzytkownik na 20. Uruchom program ponownie. Czy nadal pojawia się komunikat?
Możesz mieć więcej niż jedną instrukcję if w kodzie. Wypróbuj poniższy kod:
package waruneklogiczny;

public class WyrazenieIF {    

    public static void main(String[] args) {        

        int uzytkownik = 18;        

        if (uzytkownik <= 18){
            System.out.println("Użytkownik ma mniej lub 18 lat");
        }
        

        if (uzytkownik > 18){
            System.out.println("Użytkownik ma ponad 18 lat");
        }
    }
}
 Tym razem mamy dwie instrukcje if. Pierwszy test dla wartości mniejszej lub równej 18. Drugi test dla wartości większej niż 18. Kiedy kod zostanie uruchomiony dla wartości 18 lub mniejszej, wynikiem jest:
run:

Użytkownik ma mniej lub 18 lat

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
 Zmień wartość zmiennej uzytkownik na 20, oto wynik jaki powinieneś ujrzeć:
run:

Użytkownik ma ponad 18 lat

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
 Jak widzimy tylko jedna z dwóch instrukcji if zostanie wykonana. I to wszystko zależy od wartości zmiennej uzytkownik.
W kolejnej części, nadal będziemy się uczyć wyrażeń logicznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz