sobota, 29 września 2018

Java dodanie przycisku do formularza

Dodanie przycisku do formularza Java


Dodajemy przycisk do formularza, w ten sam sposób,jak pole tekstowe przeciągnij i upuść.Jednak, jak dodajemy dużo przycisków, dobrym pomysłem, jest dodanie przycisków na kontrolce, która nazywa się Panel. Jeśli musisz przenieść przyciski, można po prostu przenieść panel. Wszystkie przyciski zostaną wtedy przeniesione razem z Panelem.

Znajdź kontrolkę Panel w oknie Palette:Przeciągnij panel do formularza. Nie można zobaczyć panelu, ma ten sam kolor co forma. Ale można go zaznaczyć:Przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru, aby panel wypełniał większość formy:Możemy teraz dodać przycisk.

Zlokalizuj kontrolkę Button na palecie:Przeciągnij ją na kontrolkę Panel. Wtedy zobaczysz przycisk z uchwytami zmiany rozmiaru i liniami pozycyjnymi:Domyślna nazwa przycisku to jButton1. Zmień nazwę, tak jak to było z polem tekstowym: kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze Navigatora, i wybierz Change variable name. Zmienić nazwę przycisku na btnJeden:

Została także dodana nowa linia kodu:

// Variables declaration - do not modify                    
    private javax.swing.JButton btnJeden;
    private javax.swing.JPanel jPanel1;
    private javax.swing.JTextField txtWyswietl;
// End of variables declaration    

Nowa nazwa zmiennej to btnJeden obiektu JButton, który jest kontrolką Swing. Zauważ też, że zmienna została ustawiona na panelu (zostawiliśmy  domyślną nazwę).

W kolejnej części dowiesz się, jak zmienić właściwości przycisków Java.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz