czwartek, 6 września 2018

VBA - Stałe

VBA - Stałe

Stała to nazwana lokalizacja pamięci używana do przechowywania wartości, której NIE MOŻNA zmienić podczas wykonywania skryptu. Jeśli użytkownik próbuje zmienić wartość Stałej, wykonanie skryptu kończy się błędem. Stałe są deklarowane w ten sam sposób, w jaki deklarowane są zmienne.
Poniżej przedstawiono zasady nazywania stałych.
·      Musisz użyć litery jako pierwszego znaku.
·      Nie możesz użyć spacji, kropki (.), Wykrzyknika (!) Lub znaków @, &, $, # w nazwie.
·      Nazwa nie może przekraczać 255 znaków.
·      Nie można używać zastrzeżonych słów kluczowych Visual Basic jako nazwy zmiennej.
Składnia
W VBA musimy przypisać wartość do zadeklarowanych stałych. Wystąpi błąd, jeśli spróbujemy zmienić wartość stałej..
Const <<constant_name>> As <<constant_type>> = <<constant_value>>
Przykład
Stwórzmy przycisk "Constant_demo", aby pokazać, jak pracować ze stałymi.
Sub stale_demo()

    Const MojaLiczba As Integer = 24
    Const MójDzień As String = "Piątek"
    Const MojaData As Date = "2018-04-06"
   
    MsgBox "Moja liczba: " & MojaLiczba & Chr(10) & "Mój dzień: " _
    & MójDzień & Chr(10) & "Moja data: " & MojaData

End Sub
Wyjście
Po uruchomieniu skryptu dane wyjściowe zostaną wyświetlone w sposób pokazany na poniższym zrzucie ekranu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz