czwartek, 6 września 2018

VBA – Programowanie wykresów


VBA – Programowanie wykresów

Korzystając z VBA, możesz generować wykresy na podstawie określonych kryteriów. Spójrzmy na to na przykładzie.
Krok 1 - Wprowadź dane, dla których wykres ma zostać wygenerowany.

Krok 2 - Utwórz 3 przyciski - jeden do wygenerowania wykresu słupkowego, drugi do wygenerowania wykresu kołowego, a drugi do wygenerowania wykresu kolumnowego.


Krok 3 - Opracuj Makro, aby wygenerować każdy z tych typów wykresów.
Private Sub cmdKolumnowy_Click()
    Range("A1:C9").Select
    Charts.Add
    ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered
       
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet, Name:="Wykres kolumnowy"
    With ActiveChart
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Characters.Text = "Procent populacji"
    End With
End Sub

Private Sub cmdSlupkowy_Click()
    Range("A1:C9").Select
    Charts.Add
    ActiveChart.ChartType = xlBarStacked
   
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet, Name:="Wykres słupkowy"
    With ActiveChart
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Characters.Text = "Procent populacji"
    End With
End Sub

Private Sub cmdKolowy_Click()
    Range("A1:C9").Select
    Charts.Add
    ActiveChart.ChartType = xl3DPie
   
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet, Name:="Wykres kołowy"
    With ActiveChart
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Characters.Text = "Procent populacji"
    End With
   
End Sub

Krok 4 - Po kliknięciu odpowiedniego przycisku tworzony jest wykres. W poniższym wyniku kliknij przycisk Generuj wykres kołowy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz