czwartek, 6 września 2018

VBA – Procedura Sub

VBA – Procedura Sub

Procedury SUB (podrzędne) są podobne do funkcji, jednak istnieje kilka różnic.
·      Procedury dodatkowe NIE zwracają wartości, gdy funkcje mogą zwracać wartość lub nie.
·      Podprogramy można wywoływać bez słowa kluczowego.
·      Procedury podrzędne są zawsze zawarte w instrukcjach Sub i End Sub.
Przykład

Sub Obszar(x As Double, y As Double)
   MsgBox x * y
End Sub

Wywołanie procedury
Aby wywołać procedurę gdzieś w skrypcie, możesz wykonać wywołanie z funkcji. Nie będziemy w stanie korzystać w taki sam sposób, jak z funkcji,  podprogram NIE BĘDZIE zwracać wartości.
Function obliczObszar(Dlugosc As Double, Szerokosc As Variant)
   area Dlugosc, Szerokosc    ' aby obliczyć obszar należy wywołać funkcję
End Function
Teraz będziesz mógł wywołać tylko funkcję, ale nie procedurę SUB.

Obszar jest obliczany i wyświetlany tylko w polu wiadomości.

Komórka wyników wyświetla ZERO, ponieważ wartość obszaru NIE jest zwracana z funkcji. Krótko mówiąc, nie można wykonać bezpośredniego wywołania procedury z arkusza programu Excel.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz