środa, 26 września 2018

Java tablice i pętle


Tablice i pętle w Javie


Tablice mogą współpracować z pętlami. Widzieliście w poprzedniej lekcji, że aby przypisać wartości do pozycji tablicy, to należy wykonać polecenie jak poniżej:

aryNums[0] = 10;

Ale to jest to strasznie nie praktyczne, jeśli masz dużo liczb, które masz przypisać do tablicy. Na przykład, wyobraź sobie program loteria, który ma przypisać numery od 1 do 49 do pozycji w tablicy. Zamiast wpisywać długą listę wartości i pozycji tablicy można skorzystać z pętli. Poniżej jest kod, który wykonuje to zadanie:

package uazztablice;
public class TablicaTest {  
    public static void main(String[] args) {       
        int[] loteria_liczby = new int[49];
        int i;        
        for(i = 0; i < loteria_liczby.length; i++){
            loteria_liczby[i] = i + 1;
            System.out.println(loteria_liczby[i]);
        }
    }    
}
Tak więc deklarujemy tablicę do przechowywania 49 wartości całkowitych. Potem przychodzi kod pętli. Zwróć uwagę na warunek zakończenia pętli:

i < loteria_liczby.length

Lenght jest właściwością tablicy obiektów, którą można użyć aby uzyskać rozmiar tablicy (jak wiele ma pozycji). Tak więc pętla będzie działać w kółko, dopóki wartość zmiennej i jest mniejsza niż rozmiar tablicy.

Aby przypisać wartości do każdej pozycji w tablicy, stosujemy ten wiersz:

loteria_liczby[i] = i + 1;

Zamiast wartości kodu pomiędzy kwadratowymi nawiasami z nazwą tablicy, mamy zmienną o nazwie i. Zwiększa się o 1 za każdym przejściem pętli. Każda pozycja tablicy może być dostępna przy użyciu wartości pętli. Wartość, która jest przypisana do każdej z pozycji to i + 1. Więc znowu, to tylko zwiększa się wartość pętli, tym razem 1 dodaje się do niej. Ponieważ wartość pętli zaczyna się od 0, to da ci liczby od 1 do 49.

Druga linia w pętli po prostu wypisuje wartość w każdej pozycji tablicy.!)
W kolejnej części zobaczysz jak sortować swoje tablice.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz