poniedziałek, 24 września 2018

SQLite usuwanie tabeli


SQLite – DROP TABLE

Instrukcja SQLite DROP TABLE służy do usuwania definicji tabeli i wszystkich powiązanych danych, indeksów, wyzwalaczy, ograniczeń i specyfikacji uprawnień dla tej tabeli.
Podczas używania tego polecenia należy zachować ostrożność, ponieważ po usunięciu tabeli wszystkie informacje dostępne w tabeli również zostaną utracone na zawsze.
Składnia
Poniżej znajduje się podstawowa składnia instrukcji DROP TABLE. Opcjonalnie można podać nazwę bazy danych wraz z nazwą tabeli w następujący sposób:
DROP TABLE nazwa_bazy.nazwa_tabeli;

Przykład
Najpierw zweryfikujmy tabelę PRACOWNIK, a następnie usuniemy ją z bazy danych.
sqlite> .tables
dzial      pracownik
Oznacza to, że tabela PRACOWNIK jest dostępna w bazie danych, więc usuniemy ją w następujący sposób:
sqlite>DROP TABLE PRACOWNIK;
sqlite>
Teraz, jeśli spróbujesz użyć polecenia TABLES, to nie znajdziesz już tabeli PRACOWNIK.
sqlite>.tables
sqlite>
Nie pokazuje niczego, co oznacza, że ​​tabela z bazy danych została pomyślnie usunięta.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz