poniedziałek, 24 września 2018

SQLite - słowo kluczowe DISTINCT


SQLite - słowo kluczowe DISTINCT

Słowo kluczowe SQLite DISTINCT jest używane w połączeniu z instrukcją SELECT, aby wyeliminować wszystkie zduplikowane rekordy i pobrać tylko unikalne rekordy.
Może wystąpić sytuacja, gdy w tabeli znajduje się wiele duplikatów rekordów. Podczas pobierania takich wpisów bardziej sensowne jest pobieranie tylko unikatowych rekordów zamiast pobierania zduplikowanych rekordów.
Składnia
Poniżej przedstawiono podstawową składnię słowa kluczowego DISTINCT w celu wyeliminowania duplikatów rekordów.
SELECT DISTINCT kolumna1, kolumna2,.....kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE [warunek]
Przykład
Rozważ tabelę PRACOWNIK z następującymi zapisami.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Marki       4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
8           Paweł       24          Zielonka    3500.0
9           Jan         44          Kobyłka     5000.0
10          Jan         45          Nieporęt    5000.0
Najpierw zobaczmy, jak następujące zapytanie SELECT zwraca zduplikowane rekordy wynagrodzeń.
sqlite> SELECT nazwisko FROM PRACOWNIK;
Spowoduje to uzyskanie następującego wyniku.
nazwisko
----------
Adam
Piotr
Tomasz
Marek
Dawid
Katarzyna
Jan
Paweł
Jan
Jan
Teraz, pozwól nam użyć słowa kluczowego DISTINCT z powyższym zapytaniem SELECT i zobacz wynik.
sqlite> SELECT DISTINCT nazwisko FROM PRACOWNIK;
Spowoduje to uzyskanie następującego wyniku, jeśli nie ma duplikatu.
nazwisko
----------
Adam
Piotr
Tomasz
Marek
Dawid
Katarzyna
Jan
PawełBrak komentarzy:

Prześlij komentarz