poniedziałek, 24 września 2018

SQLite - przydatne funkcje


SQLite - przydatne funkcje

SQLite ma wiele wbudowanych funkcji do wykonywania przetwarzania danych łańcuchowych lub numerycznych. Poniżej znajduje się lista kilku użytecznych wbudowanych funkcji SQLite i wszystkie uwzględniają wielkość liter, co oznacza, że ​​możesz używać tych funkcji w postaci małych liter lub dużych liter lub w postaci mieszanej. Aby uzyskać więcej informacji, możesz sprawdzić oficjalną dokumentację SQLite.
L.p.
Opis funkcji
1
Funkcja COUNT SQLite
Funkcja agregująca SQLite COUNT służy do zliczania liczby wierszy w tabeli bazy danych.
2
Funkcja SQLite MAX
Funkcja agregująca SQLite MAX pozwala nam wybrać najwyższą (maksymalną) wartość dla określonej kolumny.
3
Funkcja SQLite MIN
Funkcja agregująca SQLite MIN pozwala nam wybrać najniższą (minimalną) wartość dla określonej kolumny.
4
Funkcja SQLite AVG
Funkcja agregująca SQLite AVG wybiera średnią wartość dla określonej kolumny tabeli.
5
Funkcja SQLite SUM
Funkcja agregująca SQLite SUM pozwala na wybór sumy dla kolumny liczbowej.
6
Funkcja SQLite RANDOM
Funkcja SQLite RANDOM zwraca pseudolosową liczbę całkowitą między -9223372036854775808 i +9223372036854775807.
7
Funkcja ABS SQLite
Funkcja ABS SQLite zwraca bezwzględną wartość argumentu liczbowego.
8
Funkcja SQLite UPPER
Funkcja SQLite UPPER konwertuje ciąg znaków na wielkie litery.
9
Funkcja SQLite LOWER
Funkcja SQLite LOWER konwertuje ciąg znaków na małe litery.
10
Funkcja SQLite LENGTH
Funkcja SQLite LENGTH zwraca długość ciągu znaków.
11
Funkcja SQLite sqlite_version
Funkcja SQLite sqlite_version zwraca wersję biblioteki SQLite.
Zanim zaczniemy podawać przykłady wyżej wymienionych funkcji, należy rozważyć tabelę PRACOWNIK z następującymi zapisami.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Warszawa    4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
8           Paweł       24          Zielonka    3500.0
9           Jan         44          Kobyłka     5000.0
10          Jan         45          Nieporęt    5000.0

Funkcja SQLite COUNT

Funkcja agregująca SQLite COUNT służy do zliczania liczby wierszy w tabeli bazy danych. Oto przykład -
sqlite> SELECT count(*) FROM PRACOWNIK;
Powyższa instrukcja SQLite SQL wygeneruje następujące.
count(*)
----------
10

Funkcja SQLite MAX

Funkcja agregująca SQLite MAX pozwala nam wybrać najwyższą (maksymalną) wartość dla określonej kolumny. Oto przykład -
sqlite> SELECT max(pensja) FROM PRACOWNIK;
Powyższa instrukcja SQLite SQL wygeneruje następujące.
max(pensja)
-----------
8500.0

Funkcja SQLite MIN

Funkcja agregująca SQLite MIN pozwala nam wybrać najniższą (minimalną) wartość dla określonej kolumny. Oto przykład -
sqlite> SELECT min(pensja) FROM PRACOWNIK;
Powyższa instrukcja SQLite SQL wygeneruje następujące.
min(pensja)
-----------
1500.0

Funkcja SQLite AVG

Funkcja agregująca SQLite AVG wybiera średnią wartość dla określonej kolumny tabeli. Oto przykład -
sqlite> SELECT avg(pensja) FROM PRACOWNIK;
Powyższa instrukcja SQLite SQL wygeneruje następujące.
avg(pensja)
----------------
4300.0

Funkcja SQLite SUM

Funkcja agregująca SQLite SUM pozwala na wybór sumy dla kolumny liczbowej. Oto przykład -
sqlite> SELECT sum(pensja) FROM PRACOWNIK;
Powyższa instrukcja SQLite SQL wygeneruje następujące.
sum(pensja)
-----------
43000.0

Funkcja SQLite RANDOM

Funkcja SQLite RANDOM zwraca pseudolosową liczbę całkowitą między -9223372036854775808 i +9223372036854775807. Oto przykład -
sqlite> SELECT random() AS Losowo;
Powyższa instrukcja SQLite SQL wygeneruje następujące.
Losowo
------------------
-27868555373233200

Funkcja ABS SQLite

Funkcja ABS SQLite zwraca bezwzględną wartość argumentu liczbowego. Oto przykład -
sqlite> SELECT abs(15), abs(-15), abs(NULL), abs(0), abs("ABCD");
Powyższa instrukcja SQLite SQL wygeneruje następujące.
abs(15)     abs(-15)    abs(NULL)   abs(0)      abs("ABCD")
----------  ----------  ----------  ----------  -----------
15          15                      0           0.0

Funkcja SQLite UPPER

Funkcja SQLite UPPER konwertuje ciąg znaków na wielkie litery. Oto przykład -
sqlite> SELECT upper(nazwisko) FROM PRACOWNIK;
Powyższa instrukcja SQLite SQL wygeneruje następujące.
upper(nazwisko)
---------------
ADAM
PIOTR
TOMASZ
MAREK
DAWID
KATARZYNA
JAN
PAWEł
JAN
JAN

Funkcja SQLite LOWER

Funkcja SQLite LOWER konwertuje ciąg znaków na małe litery. Oto przykład -
sqlite> SELECT lower(nazwisko) FROM PRACOWNIK;
Powyższa instrukcja SQLite SQL wygeneruje następujące.
lower(nazwisko)
---------------
adam
piotr
tomasz
marek
dawid
katarzyna
jan
paweł
jan
jan

Funkcja SQLite LENGTH

Funkcja SQLite LENGTH zwraca długość ciągu znaków. Oto przykład -
sqlite> SELECT nazwisko, length(nazwisko) FROM PRACOWNIK;
Powyższa instrukcja SQLite SQL wygeneruje następujące.
nazwisko    length(nazwisko)
----------  ----------------
Adam        4
Piotr       5
Tomasz      6
Marek       5
Dawid       5
Katarzyna   9
Jan         3
Paweł       5
Jan         3
Jan         3

Funkcja SQLite sqlite_version

Funkcja SQLite sqlite_version zwraca wersję biblioteki SQLite. Oto przykład:
sqlite> SELECT sqlite_version() AS 'SQLite Version';
Powyższa instrukcja SQLite SQL wygeneruje następujące.
SQLite Version
--------------
3.23.1Brak komentarzy:

Prześlij komentarz