poniedziałek, 24 września 2018

SQLite - operatory AND i OR


SQLite - operatory AND i OR

Operatory SQLite AND i OR są używane do kompilowania wielu warunków w celu zawężenia wybranych danych w instrukcji SQLite. Te dwa operatory nazywane są operatorami koniunkcyjnymi.
Operatory te zapewniają możliwość dokonywania wielu porównań z różnymi operatorami w tej samej instrukcji SQLite.

Operator AND

Operator AND (I) umożliwia istnienie wielu warunków w klauzuli WHERE w SQLite. Podczas korzystania z operatora AND, pełny warunek zostanie przyjęty, gdy wszystkie warunki będą prawdziwe. Na przykład [warunek1] AND [warunek2] będzie prawdziwy tylko wtedy, gdy oba warunek1 i warunek2 są prawdziwe.
Składnia
Poniżej znajduje się podstawowa składnia operatora AND z klauzulą ​​WHERE.
SELECT kolumna1, kolumna2, kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE [warunek] AND [warunek2]...AND [warunekN];
Można łączyć N szereg warunków używając operatora AND. Aby operacja mogła zostać podjęta przez instrukcję SQLite, niezależnie od tego, czy jest to transakcja czy zapytanie, wszystkie warunki rozdzielone przez AND muszą mieć wartość TRUE.
Przykład
Rozważ tabelę PRACOWNIK z następującymi zapisami -
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Warszawa    4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0

Następująca instrukcja SELECT wyszukuje wszystkie rekordy, gdzie wiek jest większy lub równy 25 i pensja jest większa lub równa 6500.
sqlite> select * from pracownik where wiek >= 25 and pensja >= 6500;
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0

Operator OR

Operator OR (lub) jest również używany do łączenia wielu warunków w klauzuli WHERE w instrukcji SQLite. Podczas korzystania z operatora OR, kompletny warunek zostanie przyjęty, gdy przynajmniej jeden z warunków będzie prawdziwy. Na przykład [warunek1] OR [warunek2] będzie prawdą, jeśli warunek1 lub warunek2 jest prawdziwy.
Składnia
Poniżej znajduje się podstawowa składnia operatora OR z klauzulą ​​WHERE.
SELECT kolumna1, kolumna2, kolumnaN
FROM table_name
WHERE [warunek1] OR [warunek2]...OR [warunekN]
Możesz połączyć N warunków za pomocą operatora OR. Aby operacja mogła zostać podjęta przez instrukcję SQLite, niezależnie od tego, czy jest to transakcja, czy zapytanie, tylko JEDEN z warunków oddzielonych przez OR musi mieć wartość TRUE.
Przykład
Rozważ tabelę PRACOWNIK z następującymi zapisami.
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Warszawa    4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0

Po poniższej instrukcji SELECT wyszczególniane są wszystkie rekordy, w których wiek jest większy lub równy 25 pensji lub jest większy lub równy 65000.
sqlite> select * from pracownik where wiek >= 25 or pensja >= 6500;
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz