poniedziałek, 24 września 2018

SQLite - AUTOINCREMENT


SQLite - AUTOINCREMENT

SQLite AUTOINCREMENT to słowo kluczowe używane do automatycznego zwiększania wartości pola w tabeli. Możemy automatycznie zwiększać wartość pola za pomocą słowa kluczowego AUTOINCREMENT podczas tworzenia tabeli z określoną nazwą kolumny do automatycznego przyrostu.
Słowo kluczowe AUTOINCREMENT może być używane tylko z polem INTEGER.
Składnia
Podstawowe użycie słowa kluczowego AUTOINCREMENT jest
następujące:
CREATE TABLE nazwa_tabeli(
   kolumna1 INTEGER AUTOINCREMENT,
   kolumna2 typ_danych,
   kolumna3 typ_danych,
   .....
   kolumnaN typ_danych,
);
Przykład
Rozważ tabelę PRACOWNIK, która zostanie utworzona w następujący sposób:
sqlite> CREATE TABLE PRACOWNIK(
   id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
   nazwisko        TEXT      NOT NULL,
   wiek            INT       NOT NULL,
   adres           CHAR(50),
   pensja          REAL
);
Teraz wstaw następujące rekordy do tabeli FIRMA -
INSERT INTO PRACOWNIK (NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES ('Adam', 32, 'Warszawa', 2000.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES ('Piotr', 25, 'Piaseczno', 1500.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES ('Tomasz', 23, 'Grodzisk', 2000.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES ('Marek', 25, 'Płock', 6500.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES ('Dawid', 27, 'Halinów', 8500.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES ('Katarzyna', 22, 'Warszawa', 4500.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES ('Jan', 24, 'Kraków', 4500.00 );

INSERT INTO PRACOWNIK (NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES ('Paweł', 24, 'Zielonka', 3500 );

INSERT INTO PRACOWNIK (NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES ('Jan', 44, 'Kobyłka', 5000 );

INSERT INTO PRACOWNIK (NAZWISKO,WIEK,ADRES,PENSJA)
VALUES ('Jan', 45, 'Nieporęt', 5000 );

Spowoduje to wstawienie 7 krotek do tabeli PRACOWNIK, a firma będzie miała następujące zapisy -
id          nazwisko    wiek        adres       pensja
----------  ----------  ----------  ----------  ----------
1           Adam        32          Warszawa    2000.0
2           Piotr       25          Piaseczno   1500.0
3           Tomasz      23          Grodzisk    2000.0
4           Marek       25          Płock       6500.0
5           Dawid       27          Halinów     8500.0
6           Katarzyna   22          Warszawa    4500.0
7           Jan         24          Kraków      4500.0
8           Paweł       24          Zielonka    3500.0
9           Jan         44          Kobyłka     5000.0
10          Jan         45          Nieporęt    5000.0Brak komentarzy:

Prześlij komentarz