niedziela, 2 września 2018

SQL – operatory AND i OR


SQL – operatory AND i OR

Operatory SQL AND & OR są używane do łączenia wielu warunków w celu zawężenia danych w instrukcji SQL. Te dwa operatory nazywa się operatorami koniunkcyjnymi.
Operatory te zapewniają sposób dokonywania wielokrotnych porównań z różnymi operatorami w tej samej instrukcji SQL.

Operator AND

Operator AND umożliwia istnienie wielu warunków w klauzuli WHERE instrukcji SQL.
Składnia
Podstawowa składnia operatora AND z klauzulą ​​WHERE wygląda następująco:
SELECT kolumna1, kolumna2, kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE [warunek1] AND [warunek2]...AND [warunekN];
Możesz łączyć liczbę warunków za pomocą operatora AND. Aby akcja mogła zostać podjęta przez instrukcję SQL, niezależnie od tego, czy jest to transakcja, czy zapytanie, wszystkie warunki rozdzielone przez AND muszą mieć wartość TRUE.
Przykład
Rozważ tabelę KLIENCI zawierającą następujące rekordy -
+----+----------+-----+-----------+----------+
id,   nazwisko,   wiek,  adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '2000.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Blizne',     '4500.00'
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',  '10000.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+
Poniżej znajduje się przykład, który pobierze pola id, nazwisko i pensja z tabeli KLIENCI, gdzie pensja jest większa niż 2000, a wiek jest mniejszy niż 25 lat -
SQL> SELECT id, name, pensja
FROM klienci
WHERE pensja > 2000 AND wiek < 25;
To dałoby następujący wynik -
+----+-------+----------+
 id, nazwisko,    pensja
'6', 'Nowak',    '4500.00'
'7', 'Makowska', '10000.00'
+----+-------+----------+

Operator OR

Operator OR służy do łączenia wielu warunków w klauzuli WHERE instrukcji SQL.
Składnia
Podstawowa składnia operatora OR(lub) z klauzulą ​​WHERE wygląda następująco:
SELECT kolumna1, kolumna2, kolumnaN
FROM nazwa_tabeli
WHERE [warunek1] OR [warunek2]...OR [warunekN]
Możesz połączyć N warunków za pomocą operatora OR. Aby czynność, która ma zostać wykonana przez instrukcję SQL, niezależnie od tego, czy jest to transakcja czy zapytanie, to jeden z warunków oddzielonych przez OR musi mieć wartość TRUE.
Przykład
Rozważ tabelę KLIENCI zawierającą następujące rekordy -
+----+----------+-----+-----------+----------+
id,   nazwisko,   wiek,  adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '2000.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Blizne',     '4500.00'
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',  '10000.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+
Poniższy blok kodu zawiera zapytanie, które spowoduje pobranie pól id, nazwisko i pensja z tabeli KLIENCI, gdzie wynagrodzenie jest wyższe niż 2000 LUB wiek jest mniejszy niż 25 lat.
SQL> SELECT id, nazwisko, pensja
FROM klienci
WHERE pensja > 2000 OR wiek < 25;
To dałoby następujący wynik -
+----+----------+----------+
 id,  nazwisko,  pensja
'3', 'Kot',      '2000.00'
'4', 'Kowalska', '6500.00'
'5', 'Sapal',    '8500.00'
'6', 'Nowak',    '4500.00'
'7', 'Makowska', '10000.00'
+----+----------+----------+


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz