niedziela, 2 września 2018

SQL - klauzula ORDER BY


SQL - klauzula ORDER BY

Klauzula SQL ORDER BY służy do sortowania danych w porządku rosnącym lub malejącym, w oparciu o jedną lub więcej kolumn. Niektóre bazy danych domyślnie sortują wyniki zapytania w porządku rosnącym.
Składnia
Podstawowa składnia klauzuli ORDER BY jest następująca:
SELECT lista_kolumn
FROM nazwa_tabeli
[WHERE warunek]
[ORDER BY kolumna1, kolumna2, .. kolumnaN] [ASC | DESC];
Możesz użyć więcej niż jednej kolumny w klauzuli ORDER BY. Upewnij się, że kolumna, której używasz do sortowania tej kolumny, powinna znajdować się na liście kolumn.
Przykład
Rozważ tabelę KLIENCI zawierającą następujące rekordy -
+----+----------+-----+-----------+----------+
id,   nazwisko,   wiek,  adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '3500.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Nalewki',    '4500.00'
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',  '10000.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+
Poniższy blok kodu to przykład, który posortuje wynik w porządku rosnącym według KOLUMN NAZWISKO i PENSJA -
SQL> SELECT * FROM KLIENCI
   ORDER BY NAZWISKO, PENSJA;
To dałoby następujący wynik -
+----+----------+-----+-----------+----------+
 id,   nazwisko,   wiek, adres,         pensja
'3', 'Kot',       '23',  'Darwina',    '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25',  'Sokratesa',  '1500.00'
'4', 'Kowalska',  '25',  'Modlińska',  '6500.00'
'7', 'Makowska',  '24',  'Piaseczno',  '10000.00'
'6', 'Nowak',     '22',  'Blizne',     '4500.00'
'5', 'Sapal',     '27',  'Wspólna',    '8500.00'
'1', 'Zawadzki',  '32',  'Warszawska', '2000.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+
Poniższy blok kodu to przykład, który posortuje wynik w porządku malejącym według kolumny NAZWISKO.
SQL> SELECT * FROM KLIENCI
   ORDER BY NAZWISKO DESC;
To dałoby następujący wynik -
+----+----------+-----+-----------+----------+
 id,  nazwisko,    wiek,  adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32',  'Warszawska', '2000.00'
'5', 'Sapal',     '27',  'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22',  'Blizne',     '4500.00'
'7', 'Makowska',  '24',  'Piaseczno',  '10000.00'
'4', 'Kowalska',  '25',  'Modlińska',  '6500.00'
'2', 'Kowalczyk', '25',  'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23',  'Darwina',    '2000.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz