niedziela, 2 września 2018

SQL – instrukcja UPDATE


SQL – instrukcja UPDATE

Kwerenda UPDATE SQL jest używana do modyfikowania istniejących rekordów w tabeli. Możesz użyć klauzuli WHERE z kwerendą UPDATE, aby zaktualizować wybrane wiersze, w przeciwnym wypadku wpłynie to na wszystkie wiersze.
Składnia
Podstawowa składnia zapytania UPDATE z klauzulą ​​WHERE wygląda następująco:
UPDATE nazwa_tabeli
SET kolumna1 = wartość1, kolumna2 = wartość2...., kolumnaN = wartośćN
WHERE [condition];
Możesz łączyć liczbę warunków za pomocą operatorów AND lub OR.
Przykład
Rozważ tabelę KLIENCI zawierającą następujące rekordy -
+----+----------+-----+-----------+----------+
id,   nazwisko,   wiek,  adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '2000.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Blizne',     '4500.00'
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',  '10000.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+
Następująca kwerenda zaktualizuje ADRES klienta, którego numer ID w tabeli jest równy 6.
SQL> UPDATE klienci
SET adres = 'Nalewki'
WHERE id = 6;
Teraz tabela KLIENCI będzie miała następujące rekordy -
+----+----------+-----+-----------+----------+
id,   nazwisko,   wiek,  adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '2000.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Nalewki',    '4500.00'
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',  '10000.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+
Jeśli chcesz zmodyfikować wszystkie wartości kolumn ADRES i PENSJA w tabeli KLIENCI, nie musisz używać klauzuli WHERE, ponieważ zapytanie UPDATE będzie wystarczające, jak pokazano w poniższym bloku kodu.
SQL> UPDATE klienci
SET adres = 'Darwina', SALARY = 3500.00;
Teraz tabela KLIENCI będzie miała następujące rekordy -
+----+----------+-----+-----------+----------+
id,   nazwisko,   wiek,  adres,        pensja
'1', 'Zawadzki',  '32', 'Warszawska', '2000.00'
'2', 'Kowalczyk', '25', 'Sokratesa',  '1500.00'
'3', 'Kot',       '23', 'Darwina',    '3500.00'
'4', 'Kowalska',  '25', 'Modlińska',  '6500.00'
'5', 'Sapal',     '27', 'Wspólna',    '8500.00'
'6', 'Nowak',     '22', 'Nalewki',    '4500.00'
'7', 'Makowska',  '24', 'Piaseczno',  '10000.00'
+----+----------+-----+-----------+----------+


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz