czwartek, 27 września 2018

Metoda charAt w Java


Metoda charAt w Java

Można sprawdzić, czy jeden znak jest zawarty w danym ciągu znaków. Metoda charAt służy do tego w Java. Poniżej jest kodu, aby to wypróbować:

String adres_email = "uazz@uazz.pl";
char aChar = adres_email.charAt( 4 );
System.out.println( aChar );

Ten kod sprawdza, jaki znak znajdyję sie na pozycji 4 w ciągu adresu e-mail. Zwracana wartość jest zmienną typu char:

char aChar = adres_email.charAt( 4 );

Po uruchomieniu powyższy kod zwróci znak @. Liczba w nawiasach okrągłych metody charAt to pozycja w ciągu, którą starasz się sprawdzić Tutaj chcemy uzyskać znak na pozycji 4 z zmiennej adres_email. Ponownie odliczanie rozpoczyna się 0, podobnie jak w metodzie substring.

Metoda charAt pobiera dane ze zmiennej typu string, która jest wpisywana przez użytkownika, a następnie pobrany znak przekonwertowuje do zmiennej typu char. Na przykład możesz poprosić użytkownika o wpisanie T, aby kontynuować lub N, aby zakończyć. Spójrz  na ten kod:

import java.util.*;
        
public class JedenZnak {
    
    public static void main(String[] args){
        
        Scanner user_input = new Scanner(System.in);
        
        System.out.println("Wyjście T/N");
        
        String wejscie = user_input.next();
        
        char aChar = wejscie.charAt(0);
        
        if(aChar == 'T'){
            System.out.println("Do widzenia");
        } else {
            System.out.println("Brak Wyjścia");
        }
        
    }
}

Nie możemy użyć klasy Scanner bezpośrednio aby uzyskać  jeden znak, aby go zapisać w zmiennej typu char. Więc używamy metodę next(), aby przypisać ciąg, który  wprowadza użytkownik. Może on być typu integer, long, double – a nawet typu Boolean.  Ale to nie jest zmienna typu char. Nawet jeśli użytkownik wprowadza jeden znak to nadal będzie ciąg znaków (string) a nie typ char. (Pamiętaj: char przechowuje zmienną jako numer Unicode jako liczbę całkowitą).

Możemy użyć metody charAt aby uzyskać dowolny znak  w ciągu znaków, który wprowadza użytkownik, nawet jeśli użytkownik wprowadza pojedynczą literę:

char aChar = aString.charAt( 0 );

Powyższa instrukcja mówi "Pobierz znak z pozycji 0 w ciągu znaków (string) o nazwie aString, a następnie zapisz go w zmiennej aChar".

Dodaliśmy instrukcja IF, aby sprawdzić, co jest w zmiennej aChar. (Zwróć uwagę na zastosowanie pojedynczego cudzysłowu wokół literę T.)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz