sobota, 29 września 2018

Java zmiana właściwości przycisku

Zmiana właściwości przycisku

W poprzedniej części , widziałeś, jak dodać przycisk do formularza Java. W tej lekcji dowiesz się, jak zmienić jego właściwości.

Wróć do widoku projektu i upewnij się, że przycisk jest zaznaczony. Możemy zmienić tekst na przycisku. Chcemy umieścić liczbę, jedną cufrę dla każdego przycisku w programie kalkulator. Właściwość text  jest używana do umieszczenia tekstu na przycisku. Zlokalizuj obiekt w oknie właściwości. Usuń domyślne wpisy i wpisz liczbę 1:Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze i powinieneś zobaczyć zmianę tekstu na przycisku. Należy również zmienić rozmiar. Można zmienić rozmiar przycisku w oknie właściwości. Zlokalizuj właściwości Horizontal Size i Vertical Size , w sekcji Layout:Zmień te wartości z domyślnych na 50, 30:

Można również zmienić czcionkę i rozmiar czcionki w oknie właściwości. Upewnij się, że przycisk jest zaznaczony. Teraz odszukaj właściwość font. Kliknij mały przycisk po prawej stronie wiersza czcionek:Po kliknięciu na przycisk, zobaczysz nowe okno dialogowe. Zmień rozmiar czcionki na 14 punktów, i ustaw właściwość Bold:Formularz powinien teraz wyglądać tak (aby zobaczyć zarys panelu, po prostu przesuń kursor myszy nad nim):Teraz należy dodać dziewięć przycisków w taki sam sposób, dla liczb od 2 do 9 i 0. Należy zmienić nazwę każdej zmiennej, btnDwa do btnTrzy, btnCztery itd. Usuń domyślny tekst, a następnie wprowadź numer zamiast niego. Zmień rozmiar każdego przycisku do 50, 30. Wreszcie, zmień właściwość font każdego przycisku.

Kiedy skończysz, twój obszar Navigator powinien wyglądać tak:(Zauważ, że przycisk 0 ma nazwę btnZero.)

Jeśli przyciski są w niewłaściwym miejscu, kliknij przycisk, aby go wybrać. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągnij przycisk w nowe miejsce w panelu. Aby przenieść wszystkie przyciski na raz, wybierz panel i przeciągnij go do nowej lokalizacji:

Kiedy jesteś zadowolony z formy, powinna wyglądać mniej więcej tak:Mamy jeszcze tylko trzy przyciski do dodania: przycisk Plus, przycisk jest równe, i przycisk Wyczyść. Dodamy je do własnego panelu, i umieścimy je na prawo od kalkulatora.

Jeślisz nasz kalkulator nie ma miejsca na prawo, można łatwo zmienić rozmiar formularza.

Kliknij tylko formularz, a nie panel lub pole tekstowe. Jeśli zrobisz to dobrze, powinieneś zobaczyć pomarańczowy prostokąt otaczający formę. Teraz przesuń kursor myszy do krawędzi formy. Wskaźnik myszy powinien zmienić kształt.

Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, wskaźnik zmienia kształt. Teraz przeciągnij go do nowego rozmiaru.

Dodaj panel, na prawo od przycisków z liczbami.

Dodaj trzy przyciski do nowego panelu. Zmienić zmienne nazwy na:   btnPlus, btnRowna i btnWyczysc. We właściwości text na przyciskach, wpisz symbol + na przycisku btnPlus,  symbol = na przycisku btnRowna, i słowo "Wyczyść" na przycisku btnWyczyść. Zmień czcionkę na taką samą jak dla przycisków numerycznych, czcionka 14 pkt bold. Wielkość przycisków plus i równa się powinna być taka sama, jak liczba przycisków numerycznych: 50, 30. Dla przycisku Wyczyść, zmień wymiar na 90, 30. Formularz powinien wyglądać tak:Okno Navigatora powinno wyglądać jak poniżej:Możesz uruchomić formularz na tym etapie aby po prostu zobaczyć, jak to wygląda:Nic się nie stanie po kliknięciu na przyciski. Wkrótce dodamy trochę kodu. Najpierw słowo o zdarzeniach.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz