środa, 26 września 2018

Java sortowanie tablic


Sortowanie tablic w Javie

Inne wbudowane metody javy pozwalają sortować tablice. Aby użyć metody sortowania tablic, trzeba najpierw odwołać się do biblioteki Javy o nazwie Arrays. Możesz to zrobić w instrukcji import. Spróbuj z programem aryNums.

Dodaj poniższą instrukcję import:

import java.util.Arrays;

Twój kod powi:nnien wyglądać jak poniżej:

package uazztablice;
 
import java.util.Arrays;
 
public class TabliceTest {
    
    public static void main(String[] args){
        
        int[] aryNums;   
        aryNums = new int[6]; 
        
        aryNums[0] = 10;
        aryNums[1] = 14;
        aryNums[2] = 36;
        aryNums[3] = 27;
        aryNums[4] = 43;
        aryNums[5] = 18;
    }
}

Teraz, gdy zaimportowaliśmy bibliotekę Arrays, można zastosować metodę sortowania. Jest to dość proste:

Arrays.sort( aryNums );

Najpierw wpisz słowo "Arrays", następnie kropka. Tak szybko, jak można wpisać kropkę, NetBeans wyświetli listę opcji, które możesz zrobić z tablicami. Wpisz słowo "sort". Między parą nawiasów okrągłych należy umieścić nazwę tablicy, którą chcesz posortować. (Należy zauważyć, że nie trzeba żadnych nawiasów kwadratowych po nazwie tablicy.)

I to jest to - to wystarczy, aby posortować tablicę! Oto kod do wypróbowania:


package uazztablice;
 
import java.util.Arrays;
 
public class TabliceTest {
    
    public static void main(String[] args){
        
        int[] aryNums;        
        aryNums = new int[6];   
        
        aryNums[0] = 10;
        aryNums[1] = 14;
        aryNums[2] = 36;
        aryNums[3] = 27;
        aryNums[4] = 43;
        aryNums[5] = 18;        
        
        Arrays.sort(aryNums);
        
        int i;
        
        for (i=0; i < aryNums.length; i++){
            System.out.println("num:" + aryNums[i]);
        }
    }
}

Pętla będzie w kółko wypisywać wartości w każdej pozycji tablicy. Gdy kod jest uruchamiany, wyjście będzie wyglądać tak:

Jak widać, tablica została posortowana w kolejności rosnącej.

Jednak, sortowanie w kolejności malejącej, jest możliwe tylko poprzez napisanie kodu sortowania, lub konwersja tablicy do objektu Integer a następnie importowanie obiektu z biblioteki  Collections. Jeśli potrzebujesz posortować malejąco tablicę poniżej jest kod, który wykonuje to zadanie:

package uazztablice;
 
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
 
public class TablicaSortowanieMalejaco {
    
    public static void main(String[] args){
        
        int[] aryNums;        
        aryNums = new int[6];   
        
        aryNums[0] = 10;
        aryNums[1] = 14;
        aryNums[2] = 36;
        aryNums[3] = 27;
        aryNums[4] = 43;
        aryNums[5] = 18;
        
        //Utworzenie tablicy typu Integer
        Integer[] integerArray = new Integer[aryNums.length];
        
        //Przypisanie wartości do tablicy
        for(int i = 0; i < aryNums.length; i++){
            integerArray[i] = new Integer(aryNums[i]);
        }
        
        //Sortowanie malejąco
        Arrays.sort(integerArray, Collections.reverseOrder());
        
        //Wyświetlenie wynku
        for(int i = 0; i < integerArray.length; i++){
            System.out.println("num:" + integerArray[i]);
        }     
    
    }
}

W następnej lekcji, będziemy uczyć się o tablicach i ciągach znaków.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz