sobota, 29 września 2018

Java przekazywanie wielu wartości do metod

Przekazywanie wielu wartości do metod w Javie

Można przekazać więcej niż jedną wartość do metody. Dodaj następującą metodę do klasy MojaMetoda:

void wyswietl_tekst(String aCiag, int aWartosc){
        
        System.out.println(aCiag + aWartosc);
    }

Wszystko co ta metoda wykonuje to wyświetlenie komunikatu. W okrągłych nawiasach metody mamy dwie wartości, zmienną typu String o nazwie aCiąg i  zmienną o nazwie aWartosc typu int. Kiedy wywołujemy tą metodę, potrzebujemy ciąg tekstowy jako pierwszy argument, a następnie liczbę. Spróbuj to zrobić na odwrót a otrzymasz komunikaty o błędach.

Go back to your TestMethods class and make the following call to the method:
Wróć do klasy MetodaTestowa i zrób poniższe wywołanie metody

test1.wyswietl_tekst("Wartość wynosi: ", aWartosc2);

Ponownie metoda wyswietl_tekst powinna pojawić się na liście popup NetBeans.Wartości (parametrów), które mamy określone są w nawiasach, a także zwracana wartość metody, void

Ale główne okno kodowanie powinno teraz wyglądać tak:

public static void main(String[] args) {
        
        MojaMetoda test1 = new MojaMetoda();
        int suma = test1.wynik();
        
        System.out.println("Wynik dodawania = " + suma);
        test1.wyswietl_tekst();
        
        int aWartosc2 = test1.wynik(30);
        System.out.println("Wynik działania metody aWartosc2 to: " + aWartosc2 );
        
        test1.wyswietl_tekst("Wartość wynosi: ", aWartosc2);
    }

Jeśli uruchomisz program teraz, powinieneś zobaczyć następujące dane w oknie Output:

run:
Wynik dodawania = 20
Wypisuje dowolny tekst
Wynik działania metody aWartosc2 to: 50
Wartość wynosi: 50
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Zostawiamy naukę metod w tym momencie. Będziemy pisać więcej metod, więc powinieneś zdobyć dużo praktyki. W kolejnej części jest mowa o programowaniu obiektowym.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz