czwartek, 27 września 2018

Java przekazywanie wartości do metody


Przekazywanie wartości do metody w Java

Można przekazać wartości do metody tak, że można coś zrobić z tą wartością. Wartość jest przekazywana w okrągłych nawiasach metody.

Przełącz się do swojej klasy MojaMetoda. Dodaj drugą naszą metodę wynik:

package metodatestowa;
 
 
public class MojaMetoda {
    
    int wynik(){
        int a_Wartosc = 10 + 10;
        return a_Wartosc;
    }
    
    void wyswietl_tekst(){
        System.out.println("Wypisuje dowolny tekst");
    }
    
    int wynik(int aLiczba){
        int a_Wartosc = aLiczba + 20;
        return a_Wartosc;
    }
}

Mamy teraz dwie metody o tej samej nazwie: wynik. Różnica między tymi dwoma metodami jest taki, że nowa metoda ma wartość w nawiasach. Java pozwala tak czynić, i to nazywa się przeciążeniem metody. Możesz mieć tyle metod o tej samej nazwie, ile chcesz, bez żadnych zwracanych wartości. Jednak nie może być ten sam typ zmiennych w okrągłych nawiasach. Więc nie można mieć dwóch metod typu int, które zwracają wartości int w okrągłych nawiasach. Nie można zrobić jak, na przykładzie poniżej:

int wynik( int aLiczba ) {
int a_Wartosc = aLiczba + 20;

return a_Wartosc;
}
int wynik( int aLiczba ) {
int a_Wartosc = aLiczba + 50;

return a_Wartosc;
}


Chociaż te dwie metody wykonują różne rzeczy, mają te same nagłówki metody.
Zanim wypróbujesz nową metodę, dodaj komentarz przed metodą opisujący jej działanie:

/**
    * Zwraca wartość całkowitą, która wynosi
    * 20 plus liczba przekazana jako parametr
    *    @param aLiczba dowolna liczba całkowita 
    *    @return 20 + wartość aLiczba
    */
    int wynik(int aLiczba){
        int a_Wartosc = aLiczba + 20;
        return a_Wartosc;
    }

Zobaczysz, za chwilę do czego służą komentarze. Słowo param w komentarzu powyżej jest skrótem od parametr. Parametr jest to techniczne określenie wartości w nawiasach nagłówka metody. Nasz parametr nazywa się aLiczba, i ma wartość typu int. Zwróć uwagę na użycie znaku @ przed param i return.

Wszystko, co robimy w metodzie to przekazanie wartości całkowitej typu int i dodanie oraz zwrócenie wartości 20. Wartość zwracana jest sumą dwóch argumentów.

Teraz wróć do kodu i dodaj następujący wiersz:

int aWartosc2 = test1.wynik(30);


Jak najszybciej wpisz kropkę po obiekcie test1, a zobaczysz ponownie listę z podpowiedziami metod i właściwości. Twoja nowa metoda wynik będzie na niej. Kliknij na nową metodę, aby ją podświetlić a NetBeans wyświetli następujące okno:Komentarze, które dodaliśmy są teraz wyświetlane w kolorze niebieskim w polu pod spodem listy metod. Ktoś inny wywołujący metodę powinien móc dowiedzieć się, co ona robi. Linie @param i @return z komentarza są teraz wyświetlone.

Po dodaniu metody wynik, wpisz liczbę 30 w okrągłych nawiasach. Następnie wpisz średnik na końcu linii. Główna metoda powinna teraz wyglądać tak:

public static void main(String[] args) {
        
        MojaMetoda test1 = new MojaMetoda();
        int suma = test1.wynik();
        
        System.out.println("Wynik dodawania = " + suma);
        test1.wyswietl_tekst();
        
        int aWartosc2 = test1.wynik(30);
    }

Liczba 30 wpisana w okrągłych nawiasach nowa metody wynik będzie przekazana i umieszczone w zmiennej aLiczba, która jest w nawiasach okrągłych nagłówka metody:Gdy wartość zostanie przekazana, metoda może zacząć wykonywać swoją pracę.
Dodaj linię wydruku do kodu:

System.out.println( " Wynik działania metody aWartosc2 to: " + aWartosc2);

Uruchom swój program. Dane w oknie wyjściowym powinno wyświetlać następujące dane:

run:
Wynik dodawania = 20
Wypisuje dowolny tekst
Wynik działania metody aWartosc2 to: 50
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Nasza nowa metoda wynik dodaje 30 do 20, a następnie zwraca odpowiedź do zmiennej o nazwie aWartosc2

W następnej lekcji dowiesz się, jak przekazać więcej niż jedną wartość do metody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz