czwartek, 27 września 2018

Java porównywanie ciągów


Porównywanie ciągów


Możesz porównać jeden ciąg do innego. (Porównując, Java będzie używać wartości szesnastkowych, a nie same litery.) Dla przykładu, jeśli chcesz porównać słowo "Agnieszka" ze słowem "Aga" aby zobaczyć, które powinno być pierwsze, można użyć wbudowanej metody do porównywania ciągów o nazywie compareTo. Zobaczmy, jak to działa.

Dodaj następujący kod:

package uazztablice;
 
 
public class PorownanieCiagow {
    
    public static void main (String[] args){
        
        int wynik;
        String Slowo1 = "Agnieszka";
        String Slowo2 = "Aga";
        
        wynik = Slowo1.compareTo(Slowo2);
        
        if (wynik < 0){
            System.out.println("Slowo1 jest mniejsze niż Slowo2");
        } else if (wynik > 0){
            System.out.println("Slowo1 jest większe niż Slowo2");
        }else if (wynik == 0){
            System.out.println("Takie same słowa");
        }
    }
}

Musimy ustawić dwie zmienne typu string, które zawierają słowa "Agnieszka” i "Aga". Metoda compareTo jest zawarta w  linii w powyższym kodzie:

wynik = Slowo1.compareTo( Slowo2 );

Metoda CompareTo  zwraca wartość. Wartość, która jest zwracana będzie większa niż 0 lubi mniejsza niż 0, lub ma wartość zero. Jeśli Slowo1 jest przed Slowo2, to wartość, która jest zwracana będzie mniejsza niż 0. Jeśli Slowo1 jest po Slowo2 zwracana wartość będzie większa niż 0.Jeśli dwa słowa są identyczne, zostanie zwrócona wartość 0.

Zwróconą wartość przez metodę  compareTo trzeba przypisać do zmiennej.  Przypisaliśmy wartość do zmiennej całkowitej o nazwie wynik. The IF Statements in the code simply tests to see what is in the result variable W kodzie instrukcji if sprawdzamy, co jest w zmiennej wynik.

Jednakże, jeśli porównujemy jeden ciąg tekstu z innym, Java porównuje wartości szesnastkowe, a nie faktycznie litery. Ponieważ wielkie litery mają niższą wartość szesnastkową niż małe, duża literę "A" będzie znajdować się przed małą literą "a". Wypróbuj to sam. Zamień wielkość liter w wyrazach. Dane wyjściowe będą czytać "Slowo1 jest większe niż Slowo2".

Aby rozwiązać ten problem, użyjmy  pokrewnej metody compareToIgnoreCase. Jak sama nazwa wskazuje, małe i wielkie litery są ignorowane.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz