sobota, 29 września 2018

Java konstruktor klasy

Java konstruktor klasy

Ponieważ uczyniliśmy pola prywatnymi, musimy w inny sposób przypisywać wartości do nich. Jednym ze sposobem na to jest coś, co nazywa się konstruktorem. Jest to metoda, której można użyć do ustawiania wartości początkowych dla pól. Gdy tworzony jest obiekt, Java najpierw wywołuje konstruktor. Kod, który masz w konstruktorze zostanie wykonany. Nie trzeba podejmować żadnych specjalnych wywołań metody konstruktora - wykonuje się automatycznie podczas tworzenia nowego obiektu.

Metoda konstruktora ma taką samą nazwę jak klasa. Dodaj następujący konstruktor do klasy WynikiStudentow:

package szczegolyegzaminu; 
 
public class WynikiStudentow {
    
    private String Pelna_Nazwa;
    private String Nazwa_Egzaminu;
    private String Wynik_Egzaminu;
    private String Stopien_Egzaminu;
    
    WynikiStudentow(){
        
    }
}

Tak więc nazwa konstruktora to WynikiStudentow. Jest to dokładnie taka sama nazwa jak samej klasy. W przeciwieństwie od zwykłych metod konstruktor klasy nie potrzebuje zwracać typu int lub double, ani nie zwraca wartości. Można jednak przekazać wartości do konstruktora. Jeśli chcemy przekazać wartości do pól, możemy to zrobić w następujący sposób:

package szczegolyegzaminu;
 
 
public class WynikiStudentow {
    
    private String Pelna_Nazwa;
    private String Nazwa_Egzaminu;
    private String Wynik_Egzaminu;
    private String Stopien_Egzaminu;
    
    WynikiStudentow(String nazwisko, String stopien){
        
        Pelna_Nazwa = nazwisko;
        Stopien_Egzaminu = stopien;
    }
}

Powyżej dodaliśmy dwie zmienne typu String do konstruktora w nawiasach okrągłych. Wewnątrz nawiasów klamrowych przypisujemy te wartości do pól Pelna_Nazwa i Stopien_Egzaminu. Podczas tworzenia nowego obiektu, trzeba umiścić dwa ciągi w okrągłych nawiasach obok nazwy klasy:

WynikiStudentow aStudent = new WynikiStudentow( "Bill Gates", "A" );

Po utworzeniu obiektu wartości "Bill Gates" i "A" będą przekazane do konstruktora.

Jednak dobrym pomysłem jest, aby ustawić tylko niektóre wartości domyślne dla pól zmiennych. Te wartości zostaną przypisane wtedy, gdy obiekt jest tworzony. Dodaj następujące wiersze kodu do konstruktora:

package szczegolyegzaminu;
 
 
public class WynikiStudentow {
    
    private String Pelna_Nazwa;
    private String Nazwa_Egzaminu;
    private String Wynik_Egzaminu;
    private String Stopien_Egzaminu;
    
    WynikiStudentow(){
        
        Pelna_Nazwa = "Brak nazwy";
        Nazwa_Egzaminu = "Nieznana";
        Wynik_Egzaminu = "Brak wyniku";
        Stopien_Egzaminu = "Nie znany";
    }
}

Wszystkie cztery nasze pola będą teraz miały wartości domyślne, gdy tworzony jest nowy obiekt WynikiStudentow. Należy zauważyć, że teraz nie ma nic w okrągłych nawiasach konstruktora klasy.

W kolejnej części poznamy jak uzyskać dostęp do zmiennych klasy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz