sobota, 29 września 2018

Java dodawanie pola tekstowego do formularza

Dodawanie pola tekstowego do formularza Java


Do naszej formy powinniśmy dodać pole tekstowe, i kilka przycisków. Dodajmy pole tekstowe jako pierwsze.

Zlokalizuj kontrolkę pola tekstowego w palecie:Kontrolkę w palecie NetBeans można przeciągnąć na formę. Kliknij na pole tekstowe, aby je zaznaczyć. Teraz przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy na polu tekstowym. Trzymaj go i przesuń kontrolkę na formularz:Kwadraty w polu tekstowym są uchwytami. Możesz trzymać wciśnięty lewy przycisk myszy na jednym z kwadratów i przeciągnąć pole do nowej szerokości lub wysokości. Przerywane linie są wskaźnikami pozycji, jeden dla lewego położenia oraz jeden dla górnego położena. Zauważ, że domyślna nazwa dla pola tekstowego to jTextField1 . Zmieńmy to.

Gdy pole tekstowe jest wybrane, spójrz na obszar w lewej dolnej części: (Jeśli nie można zobaczyć obszaru Inspector, kliknij polecenie Window > Navigator z paska menu NetBeans.)Jak widać, jTextField1 jest zaznaczone w oknie Navigatora. Obszar ten pokazuje, jakie obiekty masz na formularzach. Można również zmienić nazwę obiektu tutaj. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy na jTextField1. Z menu, które się pojawi, wybierz opcję Change Variable Name (Zmień nazwę zmiennej).Po kliknięciu na Change Variable Name pojawia się okno dialogowe. Wpisz nową nazwę w polu tekstowym. Nazwijmy je txtWyswietl:Kliknij przycisk OK. Gdy to zrobisz, NetBeans zmieni nazwę pola tekstowego:
Teraz spójrzmy ponownie na kod klikając na przycisk Source w głównym oknie. Gdy pojawi się kod, przewiń do dołu. Zobaczysz, że nowa zmienna została dodana:

// Variables declaration - do not modify                    
    private javax.swing.JTextField txtWyswietl;
// End of variables declaration   

Więc zmienna JTextField  została utworzona pod nazwą txtWyswietl. "Javax.swing" jest to odniesienie do zestawu pakietów, które są wykorzystywane do rozwoju GUI. Swing ułatwia tworzenie formularzy i formantów w formularzach.

Kliknij na przycisk Design na górze, aby wrócić do formy. Pole tekstowe ma jakiś domyślny tekst, w tej chwili. Możesz dodać własny tekst, zmieniając właściwości text pola tekstowego.

Upewnij się, że pole tekstowe jest zaznaczone na formularzu. Teraz znajdź tekst w oknie właściwości i usuń domyślny tekst jTextField1 i pozostaw pole puste:Następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. Spójrz na tekst pola obiektu na formularzu. Równie dobrze można zmienić rozmiar. Skorzystaj z uchwytów zmiany rozmiaru, aby zmienić jego rozmiar. Zobaczysz, że teraz nie ma tekstu w nim w ogóle:Pole tekstowe w programie kalkulator będzie oczywiście stosowane do wyświetlania obliczeń. Ale to nie będzie działać bez przycisków. Zobaczysz, jak dodać je w dalszej części tego poradnika.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz